Användarvillkor

Dessa villkor styr användandet av webbtjänsten www.skogsaktuellt.se, som tillhandahålls av Jordbruksaktuellt Sverige AB, 556611-2156, nedan benämnt ”Jordbruksaktuellt”. Genom användandet av webbtjänsten godkänner och accepterar användaren dessa villkor. Om användaren inte godkänner villkoren ska denne upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.

Skyddat innehåll

Allt material på webbplatsen tillhör Jordbruksaktuellt, dess underleverantörer och licensgivare, eller angivna bolag. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Jordbruksaktuellt utan skriftlig tillstånd från Jordbruksaktuellt. Användaren har dock rätt att göra en kopia av materialet som finns på webbplatsen för eget icke kommersiellt bruk.

Prisangivelser och annan information

Prisspecifikationer och annan information på webbplatsen tillgängliggörs av relevanta källor. Jordbruksaktuellt har väl utvecklade rutiner för att kvalitetssäkra informationen och har som målsättning att all information på webbplatsen ska vara korrekt, fullständig och uppdaterad och vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att så är fallet.

Jordbruksaktuellt kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på webbplatsen, eftersom sådan information inhämtas från tredje part.

Begränsat ansvar

Jordbruksaktuellt företräder inte på något sätt någon part mot användaren eller vice versa.

Alla åtgärder som användare vidtar med anledning av information tillhandahållen på webbplatsen sker helt på användarens eget ansvar. Jordbruksaktuellt ansvarar inte för någon form av skada eller förlust på grund av användarens användning av Jordbruksaktuellt.

Jordbruksaktuellt ansvarar inte heller för skador som föranletts av att användaren använt information som finns på webbplatsen eller av att information inte funnits tillgänglig.

I de fall Jordbruksaktuellt hänvisar till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Jordbruksaktuellt frånsäger sig allt ansvar för den.

Hanteringen av personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

För att du ska känna dig trygg med hur vi på Jordbruksaktuellt Sverige AB behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla i Sverige och i resten av EU. Enligt dataskyddsförordningen måste Jordbruksaktuellt Sverige AB informera dig om hur dina personuppgifter behandlas vid kontakt med oss. Det ska göras när uppgifterna samlas in. Du har också rätt att veta vad uppgifterna ska användas till och om de sprids vidare. Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen är att skydda människors rätt till skydd av sina personuppgifter och skydd av privatlivet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn eller personnummer. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Likaså tillhörigheter och egendom som kan kopplas till dig som person.

Så lagrar vi dina personuppgifter

Jordbruksaktuellt Sverige AB behandlar dina uppgifter elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad som gäller för arkivhantering. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till tredjepart.

Så får du reda på vilka uppgifter Jordbruksaktuellt Sverige AB har om dig

Du kan när som helst kontakta Jordbruksaktuellt Sverige AB för att få reda på vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också när som helst begära rättelse av de uppgifter som Jordbruksaktuellt Sverige AB har.

När du prenumererar på nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev så ingår du ett avtal med Jordbruksaktuellt Sverige AB där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst avbryta din prenumeration. Information om hur du gör detta finns i nyhetsbrevet.

Cookies

Användaren informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation om att det på webbplatsen används s k cookies. Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Cookien kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. Om användaren inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare att inte acceptera detta eller välja att inte använda Jordbruksaktuellts webbplats.

Läs mer om cookies på Wikipedia →

Ändrade villkor

Jordbruksaktuellt förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida.

 

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste