Marknadsinformation

  1. Läser in diagram

Skog


Massaved, prima Företag Datum Kurs
Asp Mellanskog 2022-09-15 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2022-09-15 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2022-09-15 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2022-09-15 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2022-09-15 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2022-09-15 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2022-09-15 435.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2022-09-15 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2022-09-15 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2022-09-15 450.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2022-09-15 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2022-09-15 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2022-09-15 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2022-09-15 310.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2022-09-15 365.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2022-09-15 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2022-09-15 435.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2022-09-15 365.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum Kurs
Gran Mellanskog 2022-09-15 695.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2022-09-15 590.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2022-09-15 760.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2022-09-15 704.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum Kurs
Mellersta LUDVIG & CO 2022-08-22 570.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2022-08-22 302.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2022-08-22 830.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum Kurs
El spotpris Nordpool 2022-09-20 2.90 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum Kurs
Diesel OKQ8 2022-09-20 18.92 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2022-09-20 16.77 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum Kurs
Eldningsolja OKQ8 2022-09-20 16159.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum Kurs
Danska kronor Riksbanken 2022-09-28 1.47 SEK/DKK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2022-09-28 10.90 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2021-03-30 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-08-02 10.26 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum Kurs
Statsfix 5 år Riksbanken 2022-09-20 0.60 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2022-09-20 1.23 % Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste