Marknadsinformation

  1. Läser in diagram

Skog


Massaved, prima Företag Datum Kurs
Asp Mellanskog 2022-11-09 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2022-11-09 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2022-11-09 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2022-11-09 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2022-11-09 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2022-11-09 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2022-11-09 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2022-11-09 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2022-11-09 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2022-11-09 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2022-11-09 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2022-11-09 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2022-11-09 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2022-11-09 310.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2022-11-09 365.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2022-11-09 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2022-11-09 435.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2022-11-09 365.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum Kurs
Gran Mellanskog 2022-11-09 695.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2022-11-09 590.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2022-11-09 760.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2022-11-09 704.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum Kurs
Mellersta LUDVIG & CO 2022-11-09 570.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2022-11-09 302.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2022-11-09 830.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum Kurs
El spotpris Nordpool 2022-11-22 3.58 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum Kurs
Diesel OKQ8 2022-11-15 20.21 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2022-11-15 14.87 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum Kurs
Eldningsolja OKQ8 2022-11-22 15319.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum Kurs
Danska kronor Riksbanken 2022-12-01 1.46 SEK/DKK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2022-12-01 10.85 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2021-03-30 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-08-02 10.26 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum Kurs
Statsfix 5 år Riksbanken 2022-11-29 2.12 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2022-11-29 2.42 % Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera