Marknadsinformation

  1. Läser in diagram

Skog


Massaved, prima Företag Datum Kurs
Asp Mellanskog 2023-12-07 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2023-12-07 395.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2023-12-07 475.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2023-12-07 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2023-12-07 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2023-12-07 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2023-12-07 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2023-12-07 400.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2023-12-07 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2023-12-07 545.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2023-12-07 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2023-12-07 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2023-12-07 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2023-12-07 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2023-12-07 485.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2023-12-07 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2023-12-07 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2023-12-07 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum Kurs
Gran Mellanskog 2023-12-07 700.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2023-12-07 637.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2023-12-07 760.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2023-12-07 752.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum Kurs
Mellersta LUDVIG & CO 2023-12-07 550.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2023-12-07 417.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2023-12-07 837.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum Kurs
El spotpris Nordpool 2023-11-27 1.11 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum Kurs
Diesel OKQ8 2023-11-27 18.80 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2023-11-27 14.39 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum Kurs
Eldningsolja OKQ8 2023-11-27 14968.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum Kurs
Danska kronor Riksbanken 2023-12-05 1.52 SEK/DKK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2023-12-05 11.32 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2023-12-05 0.96 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-08-02 10.26 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum Kurs
Statsfix 5 år Riksbanken 2023-11-13 2.90 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2023-11-13 4.10 % Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste