Marknadsinformation

  1. Läser in diagram

Skog


Massaved, prima Företag Datum Kurs
Asp Mellanskog 2022-05-11 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2022-05-11 215.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2022-05-11 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2022-05-11 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2022-05-11 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2022-05-11 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2022-05-11 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2022-05-11 305.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2022-05-11 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2022-05-11 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2022-05-11 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2022-05-11 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2022-05-11 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2022-05-11 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2022-05-11 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2022-05-11 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2022-05-11 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2022-05-11 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum Kurs
Gran Mellanskog 2022-05-11 610.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2022-05-11 520.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2022-05-11 675.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2022-05-11 690.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum Kurs
Mellersta LUDVIG & CO 2022-05-11 570.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2022-05-11 302.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2022-05-11 830.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum Kurs
El spotpris Nordpool 2022-05-16 1.31 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum Kurs
Biogas 50 EON 2022-05-16 17.83 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2022-05-16 19.29 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2022-05-16 18.72 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum Kurs
Eldningsolja OKQ8 2022-05-16 18319.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum Kurs
Danska kronor Riksbanken 2022-05-19 1.41 SEK/DKK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2022-05-19 10.50 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2021-03-30 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-05-19 9.93 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum Kurs
Statsfix 5 år Riksbanken 2022-05-16 0.05 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2022-05-16 0.21 % Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling som gynnar svenska skogsägare. Samtidigt växer risken för brist på träråvara. Skogsindustrin står också inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och en ökad reglering från EU. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Kommentera