På nytt jobb

Vår tjänst ”På nytt jobb” ger er möjlighet att kostnadsfritt presentera nya medarbetare. Ni är välkomna att skicka in bidrag. Vi vill helst ha ett porträttfoto, en kort text om personens nya jobb och tidigare erfarenheter samt kontaktuppgifter. Informationen mailar ni till På nytt jobb.

Er medarbeterare presenteras här på denna sida och i tidningen i mån av plats.


Karin Fällman

Skogssällskapet
Karin Fällman är anställd som ny hållbarhetschef på Skogssällskapet. Hon efterträder Lotta Möller som slutade på Skogssällskapet 31 augusti. Karin Fällman har tidigare arbetat på Sveaskog med certifieringsfrågor och som skogsskötsel- och miljöchef. Hon kommer närmast från en tjänst som näringspolitisk kommunikatör på Sveriges Allmänningsskogars Förbund. I grunden är Karin jägmästare och har disputerat inom röjningsfrågor vid Institutionen för skogsskötsel, på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. På Skogssällskapet kommer Karin Fällman att ansvara för, och driva, Skogssällskapets anslagsprocess med utlysningen av medel till forskning och kunskapsutveckling. Karin kommer även att ansvara för Skogssällskapets övergripande hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Karin Fällman är bosatt i Nyköping men kommer till stor del att ha Skogssällskapets kontor i Stockholm som bas

Roger Oskarsson

Sundins Skogsplantor
I sommar har skogsvårdsföretaget Sundins Skogsplantor i Växjö rekryterat Roger Oskarsson. Han är anställd som skogsvårdsspecialist och stationerad på kontoret i Växjö. Roger är utbildad skogstekniker och har under sin yrkeskarriär arbetat med det mesta inom det privata skogsbruket. Sedan 2001 har han arbetat inom plantbranschen med olika arbetsuppgifter och i olika befattningar, bland annat som platschef på plantskola samt med försäljning av plantor och skogsvårdsuppdrag. Roger har också varit ansvarig för plantterminaler, behandlingsverksamhet och logistik.

Caroline Liljegren

JGA AB
Caroline Liljegren började i juni arbeta på sågverksföretaget JGA i Linneryd söder om Växjö. Hon arbetar både med skogslogistik och en del virkesadministration för att säkerställa snabba transporter av alla de olika sortimenten som hanteras på JGA:s skogsavdelning. Caroline kommer senast från transportnäringen där hon har arbetat med transportledning.

Helén Engström

Areal
Helén Engström är sedan 15 augusti ny på Areal i Luleå. Helén är ekonom och har cirka 20 års erfarenhet som banktjänsteman. Nu senast kommer hon från en rådgivartjänst på Handelsbanken i Luleå. Helén kommer främst att arbeta som projektledare, med deklarationer samt som mäklarassistent vid förmedling av jord- och skogsfastigheter. Helén kommer att vara verksam i hela Norrbottens län.

Birgitta Falk

Areal
Från och med den 12 augusti arbetar Birgitta Falk på Areals nyöppnade kontor i Robertsfors. Birgitta har ett förflutet på LRF Konsult där hon arbetat sedan 1983, förutom de fyra år hon arbetade på PWC. Större delen av hennes arbetsliv har ägnats åt lantbruksekonomi och sedan 2006 har hon verkat som affärsrådgivare med fokus på rådgivning mot produktionslantbruket i norra Sverige. Birgitta kommer att jobba som lantbruksekonom och affärsrådgivare på Areal.

Daniel Leanders

Areal
Den 12 augusti började Daniel Leanders på Areals nya kontor i Bollnäs, där han kommer att arbeta med fastighetsförmedling av skog och gårdar, värderingar, deklarationer samt generationsväxlingar. Daniel är 42 år, skogsmästare och registrerad fastighetsmäklare. Han kommer närmast från en tjänst på LRF Konsult där han under de senaste 17 åren arbetat som ekonom och fastighetsmäklare. Daniel kommer främst att vara verksam i södra Hälsingland.

Tomas Lusth

Areal
Tomas Lusth arbetar sedan 12 augusti på Areals nya kontor i Bollnäs. Tomas är 43 år, skoglig magister och registrerad fastighetsmäklare. De senaste 19 åren har han arbetat som fastighetsmäklare och ekonomikonsult på LRF Konsult. På Areal kommer Tomas att arbeta med fastighetsförmedling av skog och gårdar, värderingar, deklarationer samt generationsväxlingar, huvudsakligen i södra Hälsingland.

Mats Bygge

Areal
Från och med den 1 augusti är Mats Bygge vd för Areal och lämnar därmed posten som styrelseordförande. Mats har arbetat många år inom företaget och är en välkänd person, framförallt i skogliga kretsar. Vid sidan av vd-skapet kommer han även fortsättningsvis att arbeta som skattekonsult, med Areals kontor i Västerås som bas.

Henrik Malmborg

Areal
Henrik tar över posten som styrelseordförande på Areal. Han är lantmästare och auktoriserad redovisningskonsult och har arbetat många år inom Areal.

 

Senaste