Lantbrukarens tidning i drygt 50 år

Det första numret av tidningen kom ut den 6 oktober 1962. Tidningen gavs namnet Jordbrukarens Annonsblad, och trycktes i högtryckspress på Tryckcentralen i Örebro. Den första tidningen bestod av 8 sidor annonser, annonspriset var 65 öre spalt/mm, första och sista sidan kostade 75 öre spalt/mm. Tidningen delades ut till samtliga jordbrukare i Örebro, Västmanland, Södermanland och Östergötland. Initiativtagare till denna tidning var Stig Sjösten, som tillsammans med sin dåvarande kompanjon Sigurd Fallgren kontaktade lantbruksföretag som kunde ha intresse av att nå jordbrukare i denna region. Redan i det första numret bytte man ut återförsäljarnas namn länsvis i leverantörsannonserna (regional splitrun eller namnbyten som vi kallar det idag).

Här är några milstoplar i tidningens historia:
1962 Första numret kom ut 6 oktober

1963 Jordbrukarens Annonsblad bytte namn till Jordbruksaktuellt

1972 Heltäckning av tryckupplagan till Sveriges alla jordbruk,
ca. 190 000 ex.

1975 Byte av tryckeri. Nerikes Allehanda kunde erbjuda
offsettryck med 4- färgsmöjligheter.

1990 Vi började tillverka annonserna själva på dator.

1997 Premiär för Jordbruksaktuellt på "nätet". Priser, utgivningsplan m.m samt alla beg. annonser i tidningen läggs ut på internet.

2000 Premiär för Maskinmarknaden. En sökmotor för begagnade jordbruks, skogs- och entreprenad maskiner på Jordbruksaktuellts hemsida: http://www.ja.se

2001 Premiär för egen redaktionell text. Från att ha varit en ren annonstidning blir Jordbruksaktuellt en fullödig tidning.

2003 I augusti säljer grundarens son Peter Sjösten företaget till Agriprim AB som ägs av Stefan Ljungdahl.

2004 I januari ändras tidningens förstasida till att domineras av redaktionellt material.

2005 På hösten inleder danska MaskinBladet och Jordbruksatuellt ett nära samarbete.

2007 I maj startas Skogsaktuellt, Sveriges största oberoende skogstidning samt hemsidan www.skogsaktuellt.se

2008 I februari startades Entreprenadaktuellt, Sveriges största Entreprenad och Grönyte tidning. 

2009 Skogsaktuellt startar med regionala reportage

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera