Eken en baddare på att klara bränder

Med kontrollerad bränning kan man gynna tillväxten av ny ek. Det lyfter Sveriges första forskare som doktorerat på naturlig föryngring av ek – Linda Petersson – fram och hänvisar till Nordamerika där detta tillämpas.

Hällmarkstallskogen på bergsplatån Torsburgen där det brann 1992. En ny generation tallar har svårt att ta sig och ekarna var nästa de enda trädplantor som var friskt gröna under årets extremtorra sommar på Gotland.
Foto: Pierre Kjellin

Har bränder förekommit naturligt i rena ekskogar, ekdominerade lövskogar eller blandskogar med rika inslag av ek i Sverige eller Nordamerika?
– I östra Nordamerika är det väl bekräftat att bränder har förekommit i ekdominerade skogar och att just lågintensiva bränder har gynnat ek. Det var troligtvis delvis ”naturliga” bränder, men till stor del även bränder orsakade av Nordamerikas ursprungsbefolkning. I Europa, och södra Sverige, är det inte lika väl bekräftat. Men det finns forskning som visar att bränder har förekommit i södra Sverige, framförallt i sydöstra Sverige där det är torrare. Det är svårt att skilja på om dessa bränder är ”naturliga” eller orsakade av människor och exakt vilka skogstyper som brunnit.

– Pollenanalyser från södra Sverige har dock visat att ek var mer vanligt förekommande under historiska perioder med frekventa bränder, vilken kan tyda på att bränderna gynnade ekarna, och det var delvis därför vi valde att undersöka detta närmare med fältexperiment. 

Linda Petersson. Foto: SLU

Fungerar kontrollerad bränning på alla typer av ekmarker?
– Kontrollerad bränning fungerar troligtvis inte lika väl överallt. Resultaten kan variera av olika anledningar, bland annat vilka de huvudsakliga konkurrenterna är, hur intensiv branden är och även betestrycket i ett område kan påverka.

Området Torsburgen på Gotland som drabbades av en stor skogsbrand 1992 är mager hällmark och nya tallar är det fortfarande ont om där. I somras, då det för andra året i rad var extremt torrt på Gotland, var ekarna nästan var de enda träden som såg riktigt gröna ut i brandområdet. Kan Torsburgen vara ett exempel på både hur bränder gynnar ek och hur bra eken klarar en brand?

– Det låter som att eken har fått en fördel efter branden (även om bilderna du skickade tyder på att ekarna är ganska hårt betade). Att just ekarna var de som såg gröna ut året du var där berodde troligtvis på torkan. Jag har sett liknande situationer på mina försökslokaler i östra Småland där det var riktigt torrt för två år sedan och de flesta trädslag utom ek var gula redan i juli. Det är igen ekens stora rotsystem som ger den en fördel och skyddare den både mot störningar och stress.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste