Forskning: Så kan mer lövträd och glesare barrskogar minska uppvärmningen av klimatet

Ett ökat inslag av lövträd i våra sydsvenska barrskogar skulle bidras till att motverka växthuseffekten. Det visar en studie som Aalto-universitetet i Finland gjort.

Forskare vid finska Aalto-universitetet förklarar i ett filmklipp varför lövträd reflekterar mer solljus än barrträd.

Växtlighetens reflektion av solljus – inom forskningen kallat Albedo – är en viktig faktor som påverkar växthuseffekten. Ljusa ytor reflekterar en större del av solljuset än mörka. Därför reflekterar snöklädda skogar vintertid en mycket större andel av solljuset än samma skogar gör sommartid.

Forskare vid Aalto-universitetet i Helsingfors har genom att studera reflektionen av solljus i skogar runt om i den boreala regionen och bland annat sett att lövträd tack vare lövens utseende och struktur reflekterar betydligt mera solljus än barrträd.

Vad forskarna vid Aalto-universitetet också sett är att växtlighetens reflektion av solljus – Albedo – blir en viktigare klimatpåverkande faktor ju längre norrut man kommer.

Forskarna vid Aalto-universitetet pekar därför på två metoder för att öka skogens reflektion av solljus i det nordiska skogsbruket:

Mer lövskog och ökat inslag av lövträd i barrskogarna i södra Sverige

Glesare barrskogar i norra Sverige

En anledning till att forskarna rekommenderar glesare barrskogar i de norra delarna av Sverige är att den öppna marken där reflekterar en större del av solljuset än barrträden.

Se ett filmklipp där forskarna förklarar hur Albedo fungerar HÄR

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste