Här minskar avverkningarna mest

Trenden med minskande arealer anmälda till avverkningar fortsätter, visar statistik från Skogsstyrelsen.

Informationstjänsten med kartbilder över avverkningsanmälningar på Skogsstyrelsens hemsida.

Arealerna avverkningsanmäld skog minskar. Hela landet. Hittills i år har 256 693 hektar anmälts för avverkning. Det är trots rekordstora anmälningar tidigare i år 5 procent lägre än jämfört med de elva första månaderna 2018.

Den totala anmälda arealen i november uppgick till 26 058 hektar för hela landet, vilket är under medeltalet för perioden 2007-2019.

I Götaland var minskningen hela 35 procent och uppgick till 6 117 hektar. Trots den stora minskningen är nivån i paritet med medeltalet 6 962 hektar för november under perioden 2007-2019.

I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 29 procent och uppgick till 5 518 hektar.

I Södra Norrland minskade den anmälda arealen med 22 procent jämfört med samma period 2018 och uppgick till 6 966 hektar, vilket är en stor minskning. Arealen ligger under nivån för medeltalet 8 233 hektar för november under perioden 2007-2019 och är den lägsta sedan 2007.

I Svealand minskade den anmälda arealen med 10 procent och uppgick till 7 456 hektar.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste