Detta bör företagare tänka på innan årsskiftet

Ta ut rätt lön, kvitta kapitalförluster mot vinster och genomföra det planerade nybilsköpe. Det är några av de saker du som driver företag bör se över innan 2019 övergår i 2020.

2019 går mot sitt slut – vilket innebär att det är läge för dig som driver företag att göra eller se över några saker innan nyår. Här är punkterna som finansieringsbolaget Svea råder företagare att se över:

Ta ut bonusen efter årsskiftet: Värnskatten avskaffas nästa år, vilket innebär att den statliga skatten på tjänsteinkomster som högst blir 20 % mot tidigare 25 %. Väntar du extra inkomster som beskattas som tjänst – t.e.x bonusersättning – vinner du på att ta ut bonusen efter årsskiftet. 

Tänk på att julgåvorna till de anställda beskattas om de är värda över 450 kr. Foto: Pxhere

Skattefria julgåvor: Julgåvor värda upp till 450 kronor inklusive moms till anställda är skattefria. Är julgåvan värd mer än 450 kronor måste den anställde skatta för hela beloppet, inte bara det som överstiger.

Kvitta kapitalförluster mot vinster: Aktieaffärer med förlust under året kan kvittas mot vinster och därmed sänka din skatt – men bara om du realiserar förlusterna och vinsterna före årsskiftet. 

Ta ut rätt lön: Företaget gynnas av att du tar ut en lön som ligger under brytpunkten för statlig skatt, men samtidigt ger maximal pensionsgrundande inkomst. Då får du också automatiskt full föräldrapenning och sjukpenninggrundande inkomst. I år ligger brytpunkten på 43 309 kr/månad. Om du har anställda är det årets löner som avgör hur mycket du kan ta ut som lågbeskattad utdelning nästa år. Som aktieägare måste du då ta ut en lön på minst 6 inkomstbasbelopp (386 400 kr 2019) plus 5 procent av de totala lönerna i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (618 240 kronor år 2019). 

Tänk på att den nya bilen kan ha en dramatiskt högre fordonsskatt om den köps efter årsskiftet.
Foto: Pexels

Återför till periodiseringsfonder: Innan årsskiftet bör du lösa upp obeskattade reserver, till exempel periodiseringsfonder. På så sätt kan du öka bolagets fria kapital och ta ut mer som lågbeskattad utdelning. Du måste betala bolagsskatt vid upplösningen.

Köpa bolag: Om du förvärvar ett bolag före årsskiftet kan du ta ut utdelning nästa år enligt förenklingsregeln (177 100 kronor 2020). Går det inte att ta ut denna utdelning kan det vara fördelaktigare att göra affären efter årsskiftet eftersom kravet på aktiekapital då sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Köpa bil: Nya bilar som säljs från 1 januari 2020 får en högre eller mycket högre fordonsskatt beroende på bilmodell. Det beror på att koldioxidutsläppshalten mäts med en annan mätmetod WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) än den som används nu. Med Begagnade bilar drabbas inte av den nya höjningen.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste