SLU: Så kan vi minska betesskadorna

Bedriv en skogsskötsel som gynnar bärriset och minska antalet av de andra hjortarterna. Det menar SLU-forskare som pekar på ökad tillgång på bärris i skogarna som en metod för att minska problemen.

Älg. Foto: Thinkstock

Hårdnande konkurrens om maten från de andra hjortdjuren gör att älgen äter mer tall än den annars skulle ha gjort. Det visar en avhandling som doktoranden Robert Spitzer vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU gjort.

I områden med täta stammar av de mindre hjortarterna rådjur, kron- och dovhjort äter älgar mer tall och mindre bärris. Samma mönster saknas hos de mindre arterna, visar Robert Spitzers avhandling:

– Konkurrensen om föda från de mindre hjortarterna kan alltså tvinga älgen att äta mer tall, vilket kan öka skogsskadorna, säger Robert Spitzer.

Robert Spitzer har i sin avhandling undersökt vad älg, rådjur, kronhjort och dovhjort äter under året i olika typer av landskap i Sverige och Europa, och hur hjortarterna påverkar varandra genom sina foderval. För att få reda på vad djuren ätit har han DNA-analyserat spillning från tusentals hjortdjur.

Resultaten visar att bärris, som blåbär och lingon, utgjorde en stor andel av födan under hela året för alla hjortarter som undersöktes. Älgdieten innehöll en större andel tall under vinter och vår jämfört med de övriga hjortarterna.

– För att minska skadorna på tall kan det vara mer effektivt att anpassa skogsskötseln för att gynna bärris och att reglera antalet mindre hjortdjur, än att enbart fokusera på att reglera tätheten på älgstammen, säger Robert Spitzer.

Läs mer:

Allt mindre mat till älgen i skogen

Varierad kost ger högre slaktvikter på älgarna

 

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 10 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste