Skogsvårdstipendiat hyllar Skogsstyrelsen

Stiftelsen Skånska Landskap delar varje år ut ett skogsvårdsstipendium till skogsägare i Skåne för föredömlig skogsskötsel. Årets stipendiat var noga med att rikta ett tack till en skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Ove Larsson blev den lyckliga skogsvårdsstipendiaten som fick ta emot prischeck och traditionsenlig träyxa på Fulltofta Naturcentrum som drivs av Stiftelsen Skånska Landskap. Här syns Ove med sin fru Berit Larsson.
Foto: Stiftelsen Skånska Landskap

– Jag är chockad och förvånad. Men det är viktigt att man inte glömmer bort Ingvar Olsson på Skogsstyrelsen som alltid gett gott stöd, sade pristagaren Ove Larsson som tilldelades årets skogsvåredsstipendium av Charlotte Wachtmeister, styrelseordförande för Stiftelsen Skånska Landskap som förvaltar skogsvårdsfonden.

Skogsvårdsstipendiet, som omfattar på 10 000 kronor, delas ut i slutet av varje år från Stiftelsen Emil Bondessons Skogsvårdsfond till en person ”för sin goda skogsskötsel, sitt stora skogsintresse och som föredöme för skogsbruk i sin bygd”.

Årets stipendiat Ove Larsson äger skog i Linderöd och Kristianstad på sammanlagt 24 hektar.

Ove köpte den ena skogsfastigheten 2000 och har enligt Stiftelsen Skånska Landsap var it en synnerligen aktiv skogsägare som visat stort intresse för skogen och skogsbruk då han varit flitig deltagare på skogsdagar och visat stort intresse för både skogsbruk och naturhänsyn.

Till en början högg och körde Ove Larsson själv allt timmer. Numera gör han bara skotningen med egen utrustning och får hjälp med huggning.

Ove Larsson anlade för några år sedan också ett ädellövhägn med ek och lind i samarbete med Skogsstyrelsen.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

FAKTA Stoftelsen Skånska Landskap

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet, främst inom markområden som stiftelsen äger.

Stiftelsen Skånska Landskap är markägare till drygt 2 300 hektar skog, åker och övrig mark, som omfattar delar av strövområdet Fulltofta och Fulltofta Naturcentrum. Enligt avtal med fem andra skogs-och fritidsstiftelser, med anknytning till Region Skåne, förvaltar man ytterligare 8 400 hektar mark.

 

Artikeln publicerades måndag den 09 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste