Skogsstyrelsen: Vi underskattar också skador

Skogsstyrelsen bedömer i en rapport att viltskadorna kostar skogsbruket och skogsindustrin för över 7 miljarder kronor per år. Siffran är överdriven, hävdar Jägareförbundet. Skogsstyrelsens viltspecialist försvarar rapporten.

 

Skogsstyrelsens viltspecialist Christer Kalén är en av författarna till viltskaderapporten. Foto: Privat

Vi bad Skogsstyrelsens viltspecialist Christer Kalén kommentera Jägare­förbundets hårda kritik mot rapporten. Skogsstyrelsen har i sina beräkningar av betesskador på tallskog utgått från att det alltid står tall på tallmarker. Detta medför att man överskattat skadorna på tall eftersom det i verkligheten står granskog på många marker, menar Jägareförbundet.

– Ja, så är det säkert när det gäller kostnaderna för de rena viltskadorna. Men orsaken till att många planterat gran på tallmarker är just de omfattande viltskadorna, och denna strategi medför ett annat problem i stället som vi ser nu; de omfattande angreppen av granbarkborren. Och det kan man se som en indirekt kostnad av viltbetet, och den kostnaden finns inte med i vår rapport.

Så du menar att det även kan vara så att älgbetesinventeringen och denna rapport underskattar betes­skadorna på skogen?

– Ja, på det stora hela tror jag att vi underskattar skadorna. Vi har i rapporten inte med de skador som inträffar innan träden når älgbeteshöjden. Vi vet att det förekommer mycket skador från rådjur i de bestånd där träden är kortare än en meter. Sedan finns det också barkgnag på gran som vi inte har tagit med i rapporten.

Kan de tillväxtfel på tall som uppmärksammats de senaste åren vara en faktor som gör att älgbetes­inventeringen även överskattar betesskadorna på tall i Sverige?

– Vi har hållit på med älgbetesinventering i många år och de senaste fem åren har inventeringen kommit att bli allt viktigare för Sveriges älgförvaltning. Och det har gjort att vi på ett mycket mera systematiskt sätt arbetar med kvalitetssäkring. Så vi har utbildningar och kalibreringar varje år, för att säkerställa att det verkligen är viltskador, och inget annat, som vi registrerar. Det är klart att det förekommer fel – ingen är ofelbar. Men vi har verkligen lagt mycket tid och energi på att kvalitetssäkra älgbetesinventeringen så långt det är möjligt.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste