Jägareförbundet sågar Skogsstyrelsens viltskaderapport

I en rapport uppskattar Skogsstyrelsen att viltet orsakar skador för skogsbruket och skogsindustrin för över 7 miljarder kronor per år. Jägareförbundet sågar rapporten och hävdar att den är full med beräkningsfel.

 

Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld anser att viltskaderapporten har så stora brister att den bör göras om. Foto: Jägareförbundet


”Har Skogsstyrelsen räknat fel på flera miljarder”, lyder rubriken i Jägareförbundets pressmeddelande från 19 november, där man går igenom det man anser vara felaktigt i Skogsstyrelsens rapport ”Skogsbrukets kostnader för viltskador”.

Skogsstyrelsens viltskaderapport överskattar kostnaderna för betesskadorna, hävdar Jägareförbundet. Foto: Mostphotos

Rapporten har tillkommit efter ett regleringsbrev från regeringen från förra året, där det står att Skogsstyrelsen även ska ”göra en samlad nationell beräkning av kostnaderna för de skador som viltet orsakar skogsbruket”. Analysen som rapporten grundar sig på har Skogsstyrelsen gjort med hjälp av SLU och Skogforsk.

– Vi har granskat rapporten och hittat sådana felaktigheter och tvivelaktiga antaganden att rapporten måste göras om, säger Jägareförbundets general­sekreterare Bo Sköld.

På Jägareförbundet anser man sig ha hittat många osäkerheter och tvivelaktiga antaganden och beräkningar i rapporten.

”Det största misstaget gäller virkets förädlingsvärde. Här har Skogsstyrelsen utgått ifrån att all råvara som sågas är svensk. Brist på sågvirke och massaved – kopplat till viltbetet – skulle enligt rapporten leda till kostnader på över 4 miljarder kronor”, skriver Jägareförbundet i sitt pressmeddelande där man kommenterar rapporten.

Ett annat fel som gjorts i analysen som ligger till grund för rapporten menar Jägareförbundet är att man har utgått ifrån att det enbart står tallar på den marktyp som kallas tallmarker. I verkligheten står det i hög utsträckning gran på dessa markerna – i alla fall i södra Sverige, påpekar Jägareförbundet.

Sammantaget anser man på Jägareförbundet att rapporten har så många felaktigheter att den inte håller måttet:

– Skogsstyrelsen borde dra tillbaka rapporten. Den innehåller alltför många felaktigheter för att kunna användas, säger Bo Sköld.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste