Naturvårdsverket: Skogsindustrierna överdriver andelen skyddad skog

Vi har ett Riksdagsbeslut på att 20 procent av skogsmarkerna i Sverige ska vara skyddade. Målet är redan uppnått, hävdar Skogsindustrierna. Inte alls, anser naturvårdsverket.

Branschorganisationen Skogsindustrierna anser att 25 procent av skogen i Sverige i dag är avsatt till skydd.

– Vi gör inga egna beräkningar utan vi utgår från den statistik som myndigheterna presenterade i somras. Och vår bedömning utifrån de siffrorna är att det är i storleksordningen 25 procent som är undantaget från brukande, säger Linda Eriksson, skogspolitiskt ansvarig på Skogsindustrierna i en intervju i TV4. 

Hasse Berglund, biolog på Naturvårdsverket, intervjuad i TV4.

Siffran som Skogsindustrierna uppger har de fått fram genom att lägga samman alla de olika – och även frivilliga – alternativ som skogsägaren har för att undanta skog från skogsbruk.

Naturvårdsverket menar att den verkliga siffran för andelen skyddad skog i Sverige inte ens är hälften av de 25 procent Skogsindustrierna talar om.

– Naturvårdsverket anser att den skog som är formellt avsatt, alltså skyddad i form av nationalpark, naturreservat, biotopskydd eller genom naturvårdsavtal, utgör ungefär 9 procent av skogen, säger Hasse Berglund, biolog på Naturvårdsverket, till TV4.

Naturvårdsverket slår därför också larm om att fler växt- och djurarter i våra skogar riskerar att bli utrotningshotade.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste