Södra vill klimatanpassa genom plantförädling

Södra Skogsägarna satsar på plantförädling av de etablerade trädslagen i skogsbruket för att få fram mera skadetåliga plantor och motståndskraftiga skogar.

Pollinering av honblommor av gran. Foto: Södra

På Södra Skogsägarna håller man fortsatt fast vid det inslagna spåret för att få fram mera skadetåliga och klimatanpassade skogar – det vill säga ökad tillväxt och fortsatt föryngring med antingen gran eller tall.

Under våren 2019 inledde Södra ett arbete med så kallade kontrollerade korsningar tillsammans med Skogforsk. Honblommor av gran med kända egenskaper isolerades för att undvika pollinering från okända hanblommor. Pollen från hanblommor från utvalda träd med kända egenskaper sprutades sedan manuellt på honblommorna.

Resultatet beskrivs som lyckat och under oktober skördades uppemot 70 000 granfrön.

– Vi har fått fram frön med kända och önskvärda kvalitetsegenskaper, såsom hög tillväxt, friskhet och rakvuxenhet, men även egenskaper som gör att morgondagens träd kommer att klara klimatförändringar på ett bra sätt, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander.

I arbetet med kontrollerade korsningar samarbetar Södra med Skogforsk. Granfröna har tagits fram med hjälp av metoden somatisk embryogenes, som Skogsaktuellt berättade om i artiklar tidigare i höstas.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste