Så utvecklas många tallföryngringar till blandbestånd

En kartläggning av inslaget av löv i tallföryngringar visar att många tallplanteringar i Götaland kan komma att utvecklas mot blandbestånd. Se tabeller över utvecklingen i artikeln!

Data är insamlade från ÄBIN. Källa: SLU

Det har inte gjorts tidigare, men genom äbin (älgbetesinventeringen) som började 2015 ges möjligheten att kartlägga inslaget av löv i tallföryngringar. Över hela landet fördelas provytor inom vilka man räknar antalet stammar av gran, tall, björk och andelen betesskadade barrplantor.

Om bara oskadade tallar räknas riskerar mindre än ett par procent av provytorna att bli talldominerade i framtiden. Det motsvarar en knapp tiondel av tallens historiska andel i skogslandskapet. Det skriver Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp i sitt senaste nyhetsbrev.

Läs mer från senate ÄBIN: Betesskadorna län för län

– Man bör vara lite försiktig att dra långtgående slutsatser. Vi har vi inga tidigare inventeringar att jämföra med och provytorna är relativt små, men tendensen är ändå väldigt tydlig. Tallen minskar drastiskt till följd av viltbete, säger Urban Nilsson, professor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Forskarna utgår från kriteriet att en framtida tallskog kräver drygt 1000 bra tallar i röjningsskogen. Eftersom flertalet träd inte nått betningssäker höjd finns dessutom anledning att räkna med ytterligare bortfall, menar forskarna.

I huvudsak är det föryngringar av tall som inte når målet, men det gäller även en del av granföryngringarna.

Om man tittar på länsnivå och utgår från provytor med mer än tusen tallar per hektar blir resultaten ännu tydligare.

I Kalmar län är en tredjedel av ÄBIN:s provytor föryngrade med tall, vilket motsvarar den historiska nivån. I de flesta andra län har andelen föryngringarna av tall däremot minskat påtagligt. Av provytorna i Kalmar är det bara fem procent som har mer än tusen oskadade tallar per hektar.

I de flesta andra län har andelen föryngringarna av tall minskat påtagligt. I exempelvis Halland är andelen tallföryngringar under en fjär- dedel av den historiska nivån.

Läs mer från senate ÄBIN: Betesskadorna län för län

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste