Skogsbarometern: Sveriges privatskogsägare i siffror

Drygt en av tio ska överlåta skogen till släkten de närmaste åren och majoriteten har inga lån på fastigheten. Det och mycket annat visar den årliga Skogsbarometern som presenterades nyligen.

Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket och tas fram av Swedbank och Sparbankerna samt LRF Konsult. Intervjuundersökning till årets rapport omfattade 750 skogsägare. 

Foto: Håkan Molin

Här är några fakta om de tillfrågade privatskogsägarna ur rapporten:

1. Mer än var tredje skogsägare brukar mer än 100 hektar skog

2. 11 % av skogsägarna planerar att överlåta fastigheten inom släkten de närmaste fem åren

3. 44 % av skogsägarna har fullständig skogsförsäkring

4. 51 % av skogsägarna avverkade under föregående säsong och 39 % av skogsägarna planerar avverka under kommande säsong

5. Ca 50 % av skogsägarna bor på fastigheten och nästan en fjärdedel bor inom tre mils radie

Drygt 60 % av skogsägarna

6. 42 % lägger 20 dagar per år eller mer på eget arbete med avverkning och skogsvård

7. Drygt 33 % uppgav att de är mycket eller ganska intresserade av att upplåta mark för vindkraft.

Läs mer ur årets Skogsbarometer: Skogsbarometern 2019

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 02 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste