Sveaskog inventerade: Hälften av de blivande huvudstammarna är friska

En inventering av Sveaskogs skogsbestånd i Norrbotten och Västerbotten visar att det är omfattande skador från både viltbete och sjukdomar i de 10-30 år gamla skogsbestånden.

Under 2018 analyserade Skogsstyrelsen med hjälp av satellitbilder skador på skogen och kom då fram till att cirka 25 procent av ungskogsbeståndet i norra Sverige riskerade att ha skador.

I har Sveaskog gjort en kompletterande inventering av tillståndet på företagets ungskogar i Norrbotten och Västerbotten. 

Tre år gammal tallplantering. Foto: Pierre Kjellin

– Vi kan bekräfta det som Skogsstyrelsens analys visade, det vill säga att cirka 25 procent av ungskogen på de inventerade ytorna är allvarligt skadade och att träden håller på att dö. Vi har inventerat 200 slumpvisa ytor på totalt 370 000 hektar och kan konstatera allvarliga betesskador av älg samt svampangrepp, främst törskatesvamp, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef i marknadsområde Nord på Sveaskog.

Sveaskogs inventering har tittat på kvaliteten på skogsbeståndens stammar och företagets mål är att det ska finnas cirka 2000 huvudstammar per hektar fram till den första gallringen. Inventeringen visar att i snitt 1 100 huvudstammar per hektar är friska. I Norrbotten är törskateangrepp värst medan det i Västerbotten är viltskador av älg som dominerar. Tallskogen är värst drabbad.

– Detta innebär att knappt 50 procent av framtidsträden på de inventerade ytorna är tall, trots att det är tydliga tallmarker. Viktigt att förstå är att skadorna inte enbart är avgränsade till Sveaskogs innehav utan är ett bekymmer för alla skogsägare i norr. Detta kommer att påverka skogens roll i klimatomställningen om vi inte kommer tillrätta med främst älgbetet och svampskadorna, säger Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste