Forskarna har fortfarande ingen förklaring till tillväxtstörningarna på ungtallar

På Skogforsk studerar man sedan 2018 tillväxtstörningarna på tallplanteringar i sydöstra Sverige, som Skogsaktuellt rapporterat om i höst. Man vågar än så länge inte utesluta några orsaker.

Tallplanta med tillväxtstöd topp på hygge utanför Oskarshamn som Skogsaktuellt besökte tidigare i höstas.
Foto: Pierre Kjellin

– Det kan vara svårt att slå fast när i processen en planta blivit störd. Vi har haft förrättningsmän ute och tittat både på Södra- och Sveaskog-objekt. På Sveaskogs objekt var det högre frekvens av plantor med det vi kallar dubbeltopp eller buskformig topp än på de Södra-objekt man besökte. Skillnaden kan bero på att man tolkat det man sett lite olika.

Det säger forskaren Karl-Anders Högberg som har förädling och plantor som forskningsområde på Skogforsk. Han är en av dem på Skogforsk som inom ramen för ett projekt sedan 2018 tittar närmare på den utbredda förekomsten av tillväxtstörningar i framför allt Kalmar län.

Läs mer: Här hittade vi knappt en enda felfri tallplanta

– Min tolkning är att över hela det inventerade området – vilket i stort sett är hela Kalmar län – så har runt tio procent av plantorna någon form av tillväxtstörningar inom några år efter planteringen. På vissa ställen är det tyvärr betydligt mer skador, medan det på andra ställen ser ganska bra ut, berättar Karl-Anders Högberg.

Är detta ett problem som främst är koncentrerat till sydöstra Sverige?
– Nej, det är det inte. Sveaskog gjorde en inventering i allra västligaste Småland och där såg det inte så mycket bättre ut. Så det finns nog problem på fler håll.

Är det bara tallplanteringar ni studerat? 

Karl-Anders Högberg, forskare vid Skogforsk.
Foto: Skogforsk


– Ja, bara tall.

Det här problemet har inte blivit uppmärksammat förrän de senaste åren. Kan den här typen av tillväxtstörningar vara ett gammalt problem?
– Ja, så kan det vara. Men det vet vi som sagt inte.

Skogforsks inventeringar pekar på att det inte bara kan vara viltet som är orsak till tillväxtstörningarna, berättar Karl-Anders Högberg:

– I alla fall inte älg, eftersom de här tillväxtstörningarna sker ganska tidigt i föryngringen. Då går knappast älgen och betar, utan möjligtvis rådjur. Vi kan inte utesluta viltet, men det finns fler faktorer som ligger bakom.

Har ni några hypoteser om orsakerna så här långt?
– Inte ännu. Jag kan inte gå ut med några teorier i nuläget.

Är den här typen av tillväxtstörningar ett problem även i mellersta och norra Sverige?
– Jag har fått samtal om detta från diverse håll i landet, men det är inte alls samma frekvens som från södra Sverige. Att Kalmar län hamnat i blickfånget kan bero på att det är där problemen är störst, men det kan också bero på att skogsägarna där är mera engagerade.

En tänkbar orsak till tillväxtstörningarna skulle kunna vara tallskottvecklaren, säger Karl-Anders Högberg:

– Den ger ofta dubbeltopp men kanske inte buskformiga toppar. Men inte ens den insekten räcker till för att förklara alla skador.

Har man hittat den här typen av tillväxtstörningar även på självsådda plantor?
– Ja, det har man. Men det är inte lika vanligt där.

Det finns en oro för att tillväxtstörningarna kan bero på det förändrande klimatet.

Kan det vara så att de här tillväxtstörningarna uppstått redan på plantskolan?
– Det vet vi inte heller, men vi vill inte släppas det scenariot.

Läs mer: Här hittade vi knappt en enda felfri tallplanta

FAKTA Skogforsks studie av tillväxtstörningarna på tallplanteringar i södra Sverige

Projektet leds av Skogforsk och med deltagare från Södra, Sveaskog och Skogsstyrelsen.

I projektet har tallföryngringar inventerats under våren och hösten 2018. Av de plantor som inventerades under hösten hade 16,8 procent dubbla eller flera toppskott, en klart högre frekvens än vårinventeringens 4,1 procent. Även förekomst av proleptiska skott, det vill säga skott som skjuter under sensommar och höst, och antalet knoppar i översta knoppkransen var högre i höstinventeringen. I höstinventeringen ingick fyra sådda objekt, dessa visade sig också ha störningar men i mindre omfattning än planteringar.

I år görs experiment i fält och fortsatta inventeringar, dels återinventering av resterande objekt från våren 2018, dels objekt som ligger längre västerut i Götaland.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste