”Holmen har väsentligt högre avkastning”

Lågt värderad skog och en avkastning som är högre än hos jämförbara bolag i branschen, tror branschexperten per Lindvall ligger bakom Holmens kraftiga uppvärdering av sitt skogsinnehav tidigare i höstas.

Den 18 oktober, i samband med att Holmen redovisade sitt resultat för tredje kvartalet, meddelade bolaget också att man värderar upp sin skog. Det redovisade värdet av Holmens skogsinnehav, som omfattar drygt 1,3 miljoner hektar, har varit 19 miljarder kronor.

Nu meddelar Holmen att man vid årsskiftet ändrar redovisningen av skogsinnehavet så att den baseras på marknadsvärdet, vilket beräknas utifrån transaktioner i de områden Holmen har mark. 

Per Lindvall, här i uppdraget som analytiker där han intervjuas i Handelsbankens egen webb-TV-kanal EFN.

”Preliminära beräkningar visar att värdet uppgår till mellan 39 och 43 miljarder kronor jämfört med dagens redovisade värde om 19 miljarder”, skriver Holmen i ett pressmeddelande.

Holmen redovisade ett starkt resultat för tredje kvartalet. Rörelseresultatet blev 541 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 13 procent. Holmen överträffade därmed analytikernas förväntningar med omkring 100 miljoner kronor.

"Överraskande"

Journalisten och skogsägaren Per Lindvall, som är mångårig och ekonomutbildad analytiker av skogsbranschen, blev överraskad av Holmens uppskrivning av värdet på bolagets skogsinnehav, men det ligger i tiden efter Billerud Korsnäs prisrekord på sin försäljning av Bergvik Öst till AMF, menar han:

– Holmen har haft en väsentligt högre direktavkastning från sin skog än både bolag som SCA, Sveaskog och tidigare Bergvik har haft. Kassaflödet, rotnettot, per kubikmeter avverkad skog har legat upp mot det dubbla jämfört med dessa. Fast bokvärdena, mätt per kubik stående skog, har varit ungefär jämbördiga. Sedan kan förstås också Holmens internprissättning en viss roll, då en vinstkrona i skogen värderas så mycket högre än hos industrin.

Stora råvarukombinat har inte sällan en tendens att bli ineffektiva med tiden. Men eftersom större delen Holmens skogar ligger i norra Sverige, där man inte har så mycket industrier, så kanske Holmen Skogs storlek har gett dem en bra förhandlingsposition när de prisförhandlat med köparna där uppe, resonerar Per Lindvall.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste