Skogssällskapet: Skog en allt dyrare investering

Sjunkande virkespriser, begynnande konjunkturavmattning och fortsatt stigande skogsmarkspriser gör att man får allt mindre skog för investerade pengar, visar Skogssällskapets skogsindex.

Foto: Björn Schubert

Det fortsatt stigande priserna på skogsmark ser ännu inte ut att ha nått sin kulmen. Det beror enligt Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson bland annat på att ränteläget är fortsatt fördelaktigt och att fastighetsutbudet är förhållandevis skralt.

Samtidigt utvecklas priserna på virke åt motsatt håll. Redan i våras gjordes de första prissänkningarna och under hösten har prisnedgången fortsatt. Denna utveckling har även stimulerats av det ökade utbudet av virke efter avverkningar av granbarkborreskadade granbestånd i södra Sverige.

Sammantaget gör detta att ”Skogssällskapets Skogsindex, som visar kvoten mellan marknadspriser på skogsmark och avkastningsvärdet för skogen, stiger i hela landet. Du får alltså betala mer för skogen, i relation till vad du får ut i form av avkastning från den.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste