Unik överenskommelse om renbete

Efter en nästan 20 år lång förhandlingsprocess har nu ett för Sverige unikt avtal mellan renägare och markägare nåtts. Förhandlingarna som berör både ren- och skogsnäringen har resulterat i omkring 1 600 arrendeavtal för totalt cirka 210 000 hektar renbete i Härjedalen.

Renägare och markägare i Härjedalen har nått en för Sverige unik överenskommelse om renbete på omkring 210 000 hektar mark. Foto: Mostphotos

– Vi hoppas att detta ger förbättrade förutsättningar för dessa två viktiga glesbygdsnäringar, säger Svante Nilsson på Jordbruksverket och som lett förmedlingsuppdraget, i ett pressmeddelande.

2 700 privata markägare och tre samebyar berörs av överenskommelsen om renbete på omkring 210 000 hektar mark. Samebyar är ekonomiska och administrativa sammanslutningar som representerar renägarna. Även ändrade villkor i andra avtal om renbete som berör cirka 130 000 hektar innefattas i avtalet.

Förhandlingarnas mål har varit att hitta en långsiktig hållbar lösning på renbetesfrågan och bidra till en mer konstruktiv dialog mellan renägare och markägare. Som en del av överenskommelsen har en samarbetsgrupp tagits fram för renägare och markägare som ska förvalta avtalen.

 

Bakgrund till förhandlingarna

Tillgång till vinterbete i skogsbygder är av stor betydelse för rennäringen, medan skogsägarna vill skydda skogsplanteringar och tillgången till jaktmarker. En dom i Svegs tingsrätt, enligt vilken samebyarna inte har lagfäst rätt till vinterbete i stora delar av Härjedalen, vann laga kraft 2004. Året därefter, 2005, gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att få till förhandlingar om arrendeavtal mellan samebyar och markägare.

En medlingsgrupp med representanter från Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Skogsstyrelsen har genomfört förhandlingar med främst Handölsdalens, Mittådalens och Tåssåsens samebyar samt privata markägare i området.

Källa: Jordbruksverket

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste