Skogsägarna som ser nyckelbiotopen som en tillgång

Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. Vi bad två skogsägare förklara varför de vägrar se nyckelbiotoper på sin mark som ett problem.

Jan Larsson, Järle gård, Nora (85 ha):

– Jag har nyligen blivit med nyckelbiotop på min mark. Skogsstyrelsen och jag har kommit överens om ett 1,1 hektar stort område som ska avsättas som nyckelbiotop. Där har jag jobbat med att röja fram de arter som ska gynnas, och det får jag NOKÅS-stöd för.

Hur ser du på att du har en nyckelbiotop i din skog? 

Jan larsson, med sin nyckelbiotop bakom granarna. Foto: Pierre Kjellin


– För mig är den inget hinder – snarare en tillgång. För det område som nyckelbiotopen ligger i är en hassellund. Om jag skulle röja ner hassellunden så skulle jag få springa där stup i kvarten och röja bort sly. Det är väldigt bördig och fuktig mark där. Dessutom tycker jag att man som skogsägare måste vara med och ta sitt miljöansvar.

Skulle du inte ha kunnat planteras gran där i stället?
– Det skulle inte fungera något vidare, jag skulle få röja där varje år. Det skulle inte bli någon lönsamhet i den föryngringen.

På vilket sätt blir nyckelbiotopen en tillgång för ditt skogsbruk?
– De naturvärden och de ekotjänster som den marken kan tillhandahålla för omgivningen måste man se som en tillgång. Och jag tror att min nyckelbiotop kommer betraktas som en tillgång den dag jag eventuellt säljer min fastighet.

– Däremot tycker jag inte det är okej när skogsägare får avverkningsförbud och deras mark löses in, och de sedan inte heller får ersättning för marken, eller när ersättningen dröjer. Det måste gå att handlägga sådana ärenden snabbare.

 

Erik Hjärtfors, Lövsjö, Åseda (35 ha):

– Jag har ett par områden på min skog som inte är registrerade som nyckelbiotoper men som jag aldrig kommer att avverka. Och det handlar om att jag ser ekonomiska värden för mig som skogsägare i att behålla de här fina blandskogsområdena. 

Erik Hjärtfors. Foto: Pierre Kjellin

Hur blir de här områdena ekonomiskt värdefulla för dig om de lämnas kvar?
– Skogsindustrin och skogsägarföreningarna är tydliga med att de inte köper virke från nyckelbiotoper. Men om jag som skogsägare inte avverkar skogen i min nyckelbiotop och säljer den till industrin så är jag ju fri att använda virket från nyckelbiotopen som jag vill. Det är inget som hindrar mig från att ta ned träden i min nyckelbiotop och bygga hus av dem.

Hur kan du tjäna pengar på skog som du låter bli att avverka?
– Låt säga att jag har fem-tio procent av min skog som är nyckelbiotoper. Gårdens ekonomi kan inte stå och falla med att jag får avverka på även den marken, det är inte ekonomiskt hållbart. I stället kan jag se det som en möjlighet att göra någonting annat med den här skogen.

– Tänk mångbruk, det vill säga allt det som skapar ett värde – såväl mjuka värden som ekonomiska värden – från fastigheten utöver eventuella inkomster från timmer, massaved och bioenergi. Många gånger handlar det om att jag säljer en upplevelse – jakt, fiske, övernattningar och så vidare. Skogens sociala värden kommer att bli viktigare framöver, det kommer bli viktigare att vi har snygga skogar.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste