Nu rullar virkestågen på Västerdalsbanan igen

I augusti återinvigdes järnvägen mellan Borlänge och Malungsfors efter renovering och alldeles nyligen rullade de första virkestågen igen på Västerdalsbanan.

Första virkeståget rullade in på terminalen i Malungsfors häromdagen. Foto: Fiskarheden

Efter omfattande renoveringsarbeten längs sträckan Malung-Malungsfors öppnades Västerdalsbanan för tågtrafik igen i augusti.

Häromdagen (24/11) kom det första timmertåget till den nya terminalen i Malungsfors, som är Västerdalsbanans västra ändpunkt. Det var 1200m3 talltimmer från Gävle som skulle fraktas till Fiskarhedens sågverk för vidareförädling till sågade trävaror.

Fiskarhedens sågverk ligger cirka 4 mil norr om Västerdalsbanans ändpunkt i Malungsfors. Virket som ska till sågverket lastas om till lastbil vid terminalen i Malungsfors för vidare transport på riksväg 66.

Olle Larsson är vd på Fiskarheden och initiativtagare till nyöppnade Västerdalsbanan och upprustade virkesterminalen i Malungsfors:

– Terminalen sysselsätter redan idag under lastning och lossning tre-fyra personer. Mer arbetskraft kan behövas när transportmöjligheterna ökar och vi kan satsa mer på biobränslet.

Snart kommer en mätram att sättas upp med kameror och laser för inmätning av virket vid Fiskarhedens sågverk. Massavedstågen, som går i motsatt riktning, är uppe i ett till två per vecka. Nästa timmertåg kommer in till terminalen den första december. 

Västerdalsbanans sträckning idag.
Karta: Trafikverket

Västerdalsbanans historia

De äldsta delarna av järnvägen byggdes under 1900-talets första år men det var först på 1930-talet som den enkelspåriga oelektrifierade järnvägssträckan mellan Borlänge i öster och Särna i nordvästra Dalarna slogs samman till Västerdalsbanan.

Redan 1961 upphörde passagerartrafiken mellan Sälen och Särna och 1972 lades järnvägssträckan mellan Malungsfors och Sälen ned. Bara några år senare revs rälsen upp. 2011 gick sista persontåget mellan Malung och Borlänge.

Timmertåg fortsatte att trafikera Västerdalsbanan fram till 2013, då den dåvarande operatören Rush Rail inte hade lok som var utrustade för att kommunicera med EU:s avancerade och toppmoderna signalsystem ERTMS som Trafikverket då hade utrustat banan med. 2014 drog så Trafikverket in banunderhållet på Västerdalsbanan, vilket sågs som spiken i kistan för järnvägen.

Men 2016 sköt Trafikverket till 48 miljoner kronor för upprustning av stora delar av järnvägssträckan och 2017 sköt Naturvårdsverket till 22 miljoner för rustning av den privata delsträckan Malung-Malungsfors.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste