Ny utbildning ska lära ut urbant skogsbruk

SLU kallar den för en ”utbildning som befolkar gränslandet mellan stadens parker och det produktiva skogsbruket”. Utbildningen blir treårig och ges på engelska. Läs mer om den här.

SLU i Alnarp. Foto: SLU

Arbetsnamnet för den nya skogliga universitetsutbildningen är ”Forest & Landscape Management”. Klart är än så länge att utbildningen blir en treårig – en kandidatutbildning som omfattar 180 högskolepoäng – och att undervisningen kommer ges på engelska.

I den nya utbildningen är även det nederländska universitetet Wageningen involverat och det finns möjligheter att gå kurser i Nederländerna med inriktning mot skogsbruk med sociala värden.

Vilis Brukas, prefekt vid SLU i Alnarp och den som tog initiativ till utbildningen – varför såg SLU ett behov för den här utbildningen i Sverige?
– Det finns flera skäl, bland annat att det uppstår fler och fler gröna jobb där man efterfrågar nytänkande medarbetare, som inte är endast specialister i ett bestämt fack utan tänker brett och angriper problem från olika perspektiv.

– Traditionell skogsutbildning tänker främst på skog som en samling bestånd som sköts var för sig, men vi behöver mer och mer se skog som en del av landskapet. Hur skogsproduktion kan integreras med rekreationsbehov och med miljövärden inom stad och land är en väsentlig fråga som vi kommer ta upp.

– En korsning mellan skog och landskap inom ett utbildningsprogram har inte funnits tidigare i Sverige och är faktiskt mycket ovanlig även globalt.

Var bedömer ni att den främsta arbetsmarknaden finns för dem som går den här utbildningen?
– Programmet syftar till att utbilda studenter för en bred arbetsmarknad, från den traditionella skogssektorn till design och förvaltning av landskap. Det finns behov för nyutbildade med tvärdisciplinära kunskaper och förmågor inom hela denna arbetsmarknad. Kommunala skogar är förstås en potentiell arbetsgivare, men vi riktar likaledes till traditionella skogliga arbetsmarknader, inklusive den privata sektorn.

Hur ser behörighetskraven ut för den som söker till den här utbildningen?
– Man kommer inte behöva något basår och programmet kommer vara öppet för elever med båda naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga bakgrunder.

Ett nederländskt universitet är involverat i utbildningen - hur? Har man större kunskaper på detta område i Nederländerna?
– Vi kommer ha nytta av samarbetet på flera sätt. Dels är Wageningen mycket starka i forest and landscape governance. SLU-studenter kommer få möjlighet att studera i Wageningen under det tredje året på utbildningen. Wageningen har stor erfarenhet med att jobba med internationella kandidatprogram och vi kan lära oss av dem, till exempel om hur marknadsför man internationella program.

Urbant skogsbruk – handlar inte det egentligen bara om skogsbruk med betydligt mer naturhänsyn?
– Utbildningen kommer inte handla endast om urban skog. Vi kommer täcka en stor bredd av ämnen – från mer traditionell skogsskötsel till hållbar utveckling globalt. Som jag ser det, kan urbant skogsbruk i sig innebära väldigt varierande sätt att förvalta och sköta skog. Om man tittar på svenska kommuner, så kan vi se allt från mycket intensivt odlade skogar på samma sätt som hos industriella aktörer – i många nordliga kommuner – till mycket annorlunda förvaltning som främst syftar rekreativa och gröna värden – till exempel Göteborgs kommun.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste