Det här vill älgarna äta

Risen utgör en större andel av älgens diet än man trodde och älgarna ser ut att behöva en allsidig kost med många växtarter för att må bra.

Blåbärsris visar sig vara en viktigare födsa förälgen än forskarna tidigare trott. Blåbärsris i skog i skärgården utanför Stockholm. Foto: Torbjörn Einarsson/Wikimedia

Forskaren Annika Felton vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp har i flera år jobbat med att studera de sydsvenska älgarnas födointag och hur det relaterar till deras vikter och välmående.

Annika Felton och hennes kollegor gjorde en insamling i samarbete med jägare i 26 älgförvaltningsområden i Götaland och södra Svealand, där de fick in prover ur vominnehållet från över 500 älgar, vilka i samtliga fall skjutits vintertid.

Varje prov innehöll ungefär 1 liter vominnehåll som granskades. Efter att ha torkat vominnehållet från varje älg kunde de sedan räkna ut hur stor andel av torrmassan som de olika växterna utgjorde.

Annika och hennes kollegor hittade totalt 44 olika växtarter – trots att det var i slutet på oktober de fick proven:

– En annan sak som jag blev förvånad över är hur stor andel lingon, ljung och blåbär det var – 26 procent, ungefär lika mycket som tall. Den vintern då vi samlade in proven var ganska snöfattig, så födointaget kan nog variera en del, förklarar Annika.

Undersökningar gjorda i hela Sverige visa att risen utgör mellan 30 och 50 procent av dieten hos alla fyra hjortarterna. En viktig aspekt för älgen är en varierad diet – ju fler olika sorters föda älgen äter desto bättre mår den och mera välnärd blir den, berättar Annika.

– De högre slaktvikterna fanns där älgarna ätit mycket lövträd och lagom mycket tall och stor mångfald av växter. Högst slaktvikter fanns i de områden där älgarna ätit vad vi kallar för lövmixdiet. Och rent statistiskt så är det salix och asp som är starkast kopplade till den dieten. I den här dieten är 15 till 20 procent av torrmassan tall. Och i den här dieten återfinns drygt 30 olika växtarter, berättar Annika Felton.

De lägsta slaktvikterna hade man i de områden där älgarna haft en barrdominerad diet. Här var 40-50 procent av torrmassan tall. Där fanns det också ovanligt mycket gran i maginnehållet. Den barrdominerade dieten består av ungefär 20 olika växtarter.

Läs mer: Allt mindre mat till älgen i skogen

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste