Bra kottskörd lindrar bristen på granfrö

Höstens skörd av grankottar har varit osedvanligt bra men det är fortfarande fröbrist på vissa håll i landet, meddelar man på Svenska Skogsplantor som förvaltar drygt 100 fröplantager i Sverige.

Grankottar. Foto: Svenska Skogsplantor

Årets ovanligt goda skördar av grankottar kan vi enligt Svenska Skogsplantor tacka sommaren 2018 för:

– Granen blommar endast i större omfattning ungefär vart tionde år och senast det producerades riktigt stora volymer granfrö var 2006. Den varma och torra sommaren 2018 var idealisk ur vädersynpunkt för att granen skulle producera kottar, förklarar Anders Aronsson, platschef vid Svenska Skogsplantors fröstation i Lagan.

Ett normalår levererar fröplantagerna ungefär 1 000 till 2 000 hektoliter grankottar till fröstationen i Lagan, men i höst pekar prognoserna mot 10 000 till 13 000 hektoliter. För att hantera mängden kottar skickas ungefär en fjärdedel till Polen för klängning, det vill säga när fröna extraheras från kottarna.

– En god skörd är ytterst välbehövlig då det på olika håll i landet råder brist på förädlat granfrö. För Götaland ser det nu betydligt mer positivt ut men för mellersta Norrland är läget fortfarande besvärligt och kommer att fortsätta vara så. Efterfrågan på granfrö är högre än det genomsnittliga utbudet vilket gör att lagren sakta men säkert minskar, säger Johanna Carlsson, fröspecialist vid Svenska Skogsplantor.

Bristen på granfrö på flera håll i Sverige grundlades enligt Johanna Carlsson 2006 då grankottrosten slog till riktigt hårt för första gången.

Under våren genomförde Svenska Skogsplantor ett antal åtgärder för att säkra skörden, bland annat gjordes försök att begränsa grankottrosten, en svampsjukdom, som förstör kottar och frön. Påsar användes för att isolera blommorna på träden och marken täcktes med täckbark för att inte häggbladen skulle kunna sprida svampsporerna vidare till granarna.

Svenska Skogsplantor, som ingår i Sveaskogskoncernen, är delägare i och förvaltare av drygt 100 fröplantager runt om i Sverige. Dessutom driver företaget fröstationen i Lagan utanför Ljungby, där man jobbar med hela produktionsprocessen där fröna extraheras från kottarna.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste