Domen i lavskrikemålet överklagas

Den 20 november meddelade Mark- och Miljööverdomstolen att föreningen Birdlife Sverige får prövningstillstånd i det så kallade lavskrikemålet.

Lavskrika. Foto: Wikipedia

Det var sommaren 2016 som Skogsstyrelsen i Gävleborg beslutade att inte ge tillstånd till avverkningsanmälningar i Bollnäs kommun med hänvisning till att fågelarten lavskrika fanns i områdena.

Skogsstyrelsens nej upphävdes sedan av Mark- och miljödomstolen i Östersund i oktober 2017. Domstolen hänvisade i sitt beslut till att Skogsstyrelsen inte utgör dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet och att det i stället är länsstyrelsernas uppgift. Skogsstyrelsen valde att avstå att överklaga.

Samtidigt överklagade istället föreningen Birdlife Sverige Mark- och miljödomstolens dom. Och nu meddelar alltså samma domstol att föreningen får prövningstillstånd.

Förbudet mot avverkning i första instans byggde på observationer från privatpersoner och där observationerna ansågs som allt för osäkra. Detta tillbakavisades av Birdlife Sverige som i sin överklagan tvärtom hävdar att privatpersoners observationer utgör en viktig del i fågelinventeringen av Sverige.

Birdlife Sverige hänvisar även till den så kallade Åhuskonventionen vilken ger ideella organisationer inriktade på naturvård, rätt att överklaga domslut inom sitt intresseområde.

Läs tidigare artiklar i ärendet:

Skogsstyrelsen överklagar inte

Domstol: Skogsstyrelsen gjorde ett dåligt jobb

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste