LEDAREN: Varför är vi inte självförsörjande på virke?

Att vår träindustri importerar nästan all ek den förädlar och att vår skogsindustri inte ens är självförsörjande på björk är ett fattigdomsbevis.

LEDAREN: Det finns en allt starkare opinion för att vi i Sverige bör bli självförsörjande på jordbruksprodukter och livsmedel. De uppenbara fördelarna är att vi blir mindre utsatta för prissvängningar på maten, får bättre kontroll över och insyn i produktionen av livsmedel och framför allt får bättre möjligheter att klara oss i krig eller annat allvarligt nödläge.

En annan fördel med självförsörjning är att den minskar transporterna av livsmedel och därmed vår miljöbelastning. En tredje är att vi skapar fler arbeten om vi odlar och tillverkar livsmedlen i Sverige.

Varför resonerar vi inte på liknande sätt när det gäller skogsbruket?

Skogsindustrin är en av Sveriges stora exportnäringar. En stor del av det virke som avverkas här exporteras i form av färdiga produkter runt om i världen. Ändå görs en betydande del av de träprodukter från svenska industrier av råvara som importerats. 

Pierre Kjellin

Att exempelvis svenska listtillverkare och golvindustrier tvingas köpa råvaran i USA eller sydöstra Europa är faktiskt lika tokigt som att en icke nämnd svensk charkproducent skickade en fläskprodukt till Polen där den förpackades, för att sedan skicka tillbaka den färdigpackade produkten för försäljning i svenska mataffärer.

Därför kan ett svenskt ekgolv, eller eklist, vara producerat i Sverige medan råvaran avverkats och sågats upp i östra USA, transporterats med båt till en svensk hamn för att sedan förädlas i den svenska industrin – och sedan skickas tillbaka till återförsäljare i USA.

Utöver den uppenbara miljövinsten finns det flera andra vinster med att odla eken till det svenska ekgolvet här i Sverige. Eken växer naturligt i hela södra och delar av Mellansverige, den berikar skogslandskapet för oss människor.

Genom att odla eken ser vi också till att hålla liv i kunskapen om ekproduktion och öka kunskaperna om ek rent allmänt.

Av samma skäl borde vi också odla sådant som exempelvis björk, ask, lönn och förstklassigt kvalitetsvirke av tall och gran här i Sverige.

Ett skogsbruk där vi är självförsörjande på alla de träslag, kvaliteter och dimensioner som vi med fördel kan odla här i Sverige är att det är bra för våra skogar. Skogar med flera trädarter och större blandning av träd i olika dimensioner mår bättre, har större artrikedom och är motståndskraftigare mot sjukdomar och extremväder.

Ju fler olika kvaliteter och trädslag man odlar desto större mix av virke kan man ta fram. Att stå på flera ben är alltid bättre än att bara stå på ett.

I slutänden handlar det även lite om någon sorts yrkesstolthet för oss i Skogssverige, kan jag tycka.

Sverige är ett av världens främsta skogsländer och ett av Europas skogrikaste länder. Att vi inte kan försörja vår trä- och skogsindustri ens med svensk björk är ett fattigdomsbevis.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste