I Tyskland jobbar man tillsammans med viltfrågorna

Medan jägarorganisationerna och skogsbruket hamnat på varsin sida i debatten om viltskador och viltförvaltning i Sverige – så jobbar parterna i stort tillsammans i Tyskland.

Jakttorn någonstans i Tyskland. Foto: Wikipedia

Precis som här hemma lider delar av Tysklands skogsbestånd under hårt vilttryck. Läget i Tyskland förvärras delvis av att man har fler betande arter (bl.a mufflon) och att landets olika skogsområden generellt är uppdelade på mindre arealer.

I Tyskland finns det sedan flera år ett projekt som heter ”Bio-Wild” och vars syfte är att dels samla data över vilttrycket och dess konsekvenser på skogen, dels att försöka hitta hållbara viltförvaltningsformer som både ger mindre tillväxtskador på skogen men även ger friska och hållbara viltstammar, men även för viltet hållbart sammansatta skogar.

I Bio-Wild-projektet deltar skogsförvaltningarna i fem av Tysklands delstater, flera universitet och skogsbruksorganisationen ANW. Projektet finansieras delvis av EU.

Några saker man i projektet hunnit peka ut som viktiga är att se över viltförvaltningen – jakttider, jaktformer och jaktkvoterna. Flera av deltagarna i projektet lyfter också fram behovet av mera varierade skogar med större inslag av lövträd och fler trädarter. I flera delstater i Tyskland jobbar man också aktivt med att ställa om hela eller delar av sitt skogsinnehav till blandskogar. En annan bakomliggande drivkraft till omställningen till mer blandskog i Tyskland är de senaste årens omfattande granbarkborreangrepp och svåra torrperioder.

Fotnot: ANW är en förkortning för Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft. ANW är en oberoende organisation som bildades på 1950-talet i Tyskland, där medlemmarna var och är bland annat skogsägare, skogsforskare, anställda inom skogsbranschen. Föreningens syfte är att främja och sprida kunskap om naturnära skogsbruk. ANW är medlem i certifieringsorganisationerna PEFC och FSC.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste