Skogsstyrelsen: Vi underskattar också skador

Skogsstyrelsen bedömer i en rapport att viltskadorna kostar skogsbruket och skogsindustrin för över 7 miljarder kronor per år. Siffran är överdriven, hävdar Jägareförbundet. Skogsstyrelsens viltspecialist försvarar rapporten.

Vi bad Skogsstyrelsens viltspecialist Christer Kalén kommentera Jägareförbundets hårda kritik mot rapporten:

Skogsstyrelsen har i sina beräkningar av betesskador på tallskog utgått från att det alltid står tall på tallmarker. Detta medför att man överskattat skadorna på tall eftersom det i verkligheten står granskog på många marker, menar Jägareförbundet.
– Nja, kostnaderna är beräknade utifrån att dagens skadenivå består även in i framtiden. Man kan naturligtvis göra andra antaganden, t.ex. den att viltstammarna kommer att hållas i schack. Men ingen kan ju med säkerhet sia om framtiden. En viktig orsaken till att många planterat gran på tallmarker är dessutom de omfattande viltskadorna, och denna strategi medför ett annat problem i stället som vi ser nu: de omfattande angreppen av granbarkborren. Och det kan man se som en indirekt kostnad av viltbetet, och den kostnaden finns inte med i vår rapport.verkligheten står granskog på många marker, menar Jägareförbundet.

Christer Kalén, Skogstyrelsens viltspecialist

Så du menar att det även kan vara så att ÄBIN och denna rapport underskattar betesskadorna på skogen?
– Ja, på det stora hela tror jag att vi underskattar skadorna. Vi har i rapporten inte med de skador som inträffar innan träden når älgbeteshöjden. Vi vet att det förekommer mycket skador från rådjur i de bestånd där träden är kortare än en meter. Sedan finns det också barkgnag på gran som vi inte har tagit med i rapporten.

Kan de tillväxtfel på tall som uppmärksammats de allra senaste åren vara en faktor som gör att ÄBIN även överskattar betesskadorna på tall i Sverige?
– Vi har hållit på med ÄBIN i många år och de senaste fem åren har inventeringen kommit att bli allt viktigare för Sveriges älgförvaltning. Och det har gjort att vi på ett mycket mera systematiskt sätt arbetar med kvalitetssäkring. Så vi har utbildningar och kalibreringar varje år, för att säkerställa att det verkligen är viltskador, och inget annat, som vi registrerar. Det är klart att det förekommer fel – ingen är ofelbar. Men vi har verkligen lagt mycket tid och energi för att kvalitetssäkra ÄBIN så långt det är möjligt.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste