Norska kustskogar: brist på vägar och slarv med föryngringen

Det finns alltmera avverkningsmogen skog i de kustnära delarna av Norge. Nu ska branschen jobba för att få bort bristen på skogsbilvägar och minska slarvet med återbeskogning.

Norge. Foto: Mostphotos

Nyligen anordnade branschnätverket Kystskogbruket en konferens med syftet att diskutera vad branschen kan göra för att förbättra skogsbruket i Norges kustnära delar.

Åren efter andra världskrigets slut började man genomföra många skogsplanteringsprojekt längs den skogfattiga norska Atlantkusten. Nu är en hel del av dessa planteringar avverkningsmogna. Problemet är att det antingen saknas skogsbilvägar på många håll, eller att de befintliga vägarna är i för dåligt skick. Det rapporterar Norges Skogeierforbunds tidning Magasinet Skog.

Det norska kustskogsbruket dras med fler problem. Ett är omfattande viltbetning, i synnerhet från hjortar. Ett annat är att det slarvas en hel del med föryngringsåtgärder efter slutavverkning, framför allt i de kustnära områdena och på Vestlandet.

Enligt en kartläggning som gjorts nyligen har det inte gjorts några föryngringsåtgärder på 40 procent av de avverkade arealerna i de kustnära områdena. Enligt kartläggningens uträkningar innebär det ett årligt tapp på skogsmark motsvarande cirka 17 000-19 000 hektar skog. För den norska skogs- och träindustrin innebär detta en minskning av virkesinflöde med omkring 89 000 kubikmeter per år.

Skogsägarföreningen AT Skog, vars verksamhetsområde omfattar bland annat Vestlandet och de kustnära områden i mellersta Norge, har tagit fram ett projekt som heter ”Bedre Skog” och som innebär att man aktivt ska erbjuda medlemmarna att uppdra åt AT Skog att förvalta deras skog.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste