Så mycket skog har barkborren tagit i varje län

Volymerna barkborreangripet virke i Götaland har nästan fördubblats från 2018 till i år och här ligger också två av de hårdast skadedrabbade länen.

Volymerna barkborreskadat virke var i år nästan dubbelt så stora i Götaland som i Svealand, visar Skogsstyrelsens inventeringar. 

Volymerna granbarkborreskadat virke per län i Götaland 2018 och 2019. Tabellen kommer från Skogsstyrelsens hemsida.

Granbarkborrens angrepp ökade i nästan alla län i Götaland i sommar jämfört med sommaren 2018. Skogsstyrelsens inventeringar visar också att problematiken har spridit sig norrut och nu omfattar stora delar av Svealand.

Hårdast drabbat i hela Sverige av granbarkborrens angrepp de två senaste somrarna är Kalmar län, där skadorna ökade från nästan en miljon kubikmeter skadat virke 2018 till drygt 1,5 miljoner kubikmeter i somras.

Det län där skadorna av granbarkborren ökat överlägset mest från 2018 till 2019 är Östergötland, där skadorna ökade från drygt 275 000 kubikmeter skadat virke 2018 till drygt en miljon kubikmeter i somras.

–Vi behöver växla upp det arbetet. Därför kommer jag att ta kontakt med andra berörda myndigheter för en dialog kring hur vi gemensamt ser till att undanröja de hinder som kan finnas för att skogsnäringen ska kunna agera så snabbt som möjligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. 

Volymerna granbarkborreskadat virke per län i Svealand 2019. Tabellen kommer från Skogsstyrelsens hemsida.

Läs mer om värderingen av skadorna på Skogsstyrelsen.se

Så här har Skogsstyrelsen kartlagt skadorna
Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna har tillsammans gjort inventeringar på över 500 referensfastigheter i Götaland. Till det har Skogsstyrelsen gjort en enkät till skogsbolag i mellersta Sverige (Värmland, Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland och Stockholm) där 16 av 20 skogsbolag svarat.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste