Forskning: Så gynnar älgen tallstekeln

Tallstekelhonor som levde på betade tallar lade fler ägg. Det visar en studie som SLU gjort tillsammans med ett tyskt forskningsinstitut.

Röd tallstekel. Foto: Michelle Nordkvist

SLU har tillsammans med Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Tyskland i en studie undersökt hur älgarnas bete påverkar insekten röd tallstekel. Studien visade att älgarnas betande kan leda till högre äggproduktion hos tallstekelhonor.

Forskarna placerade ut larver på tallar som antingen var obetade, älgbetade eller klippta (för att efterlikna älgbete). Tallsteklarna fick sedan äta på träden under hela sitt larvstadium. När steklarna hade förpuppats och senare kläckts som vuxna mätte forskarna deras produktivitet, det vill säga antalet ägg som hade producerats av varje hona.

– Det fanns ett svagt samband mellan det högre näringsinnehållet och den ökade produktionen av ägg men det är inte hela förklaringen. Det behövs mer forskning för att kartlägga exakt vilka förändringar i tallarna som bidrar till den ökade produktiviteten hos tallsteklarna, berättar Michelle Nordkvist, doktorand vid SLU och en av fyra forskare från SLU som arbetade med studien.

SLU fortsätter nu att studera samband mellan älgarnas bete och den röda tallstekelns livscykel.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste