Sveaskog: Ökande intresse för lövtimmer

Efterfrågan på löv- och i synnerhet björktimmer ökar hos både svenska och utländska industrier, och svenska skogsägares intresse för andra trädslag än gran ökar. Det hävdar man på Sveaskog.

Parti med mestadels boktimmer som ska mätas. Foto: Pierre Kjellin

– Just nu har vi stor efterfrågan på björktimmer, både på den svenska och den internationella marknaden. Vi har också många virkesleverantörer som vill veta mer om hur de skapar lönsamhet kring lövträd på sina fastigheter, säger Jonny Carlsson, virkesköpare på Sveaskog.

Andelen lövträd i Sveaskogs skogar har sedan 2008 ökat successivt och 2018 utgjorde andelen lövträd 9 procent av företagets totala skogsbestånd. Omvandlat i antal träd uppskattas det motsvara ungefär 13 miljoner stycken.

Totalt i Sverige står lövträden för cirka 8 procent av all skogsmark.

Jonny Carlsson ser gärna att andelen lövträd ökar, som komplement till gran och tall på lämplig mark. Det är inte bara timmerkunderna som efterfrågar mer råvara. Lövimporten till svenska massabruk är större än någonsin. Björk används exempelvis för att göra papper ljusare, som ett alternativ till kemikalier, förklarar Johan.

Läs mer i ämnet: De vill lära marknaden jobba med löv

Svenskt lövvirke eftertaktad exportvara

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste