Insekterna blir färre även i skogen

En internationell studie slog tidigare i år larm om att 40 procent av världens insekter kan dö ut de närmaste decennierna. Tyska fälstudier visar nu att läget är alarmerande även för insekterna i skogen.

Fjärilar som samlats på en nyligen avverkad bokstock. Foto: Pierre Kjellin

Det var i februari i år som en internationell studie presenterades och som pekade på att insekterna i världen blir allt färre och att insektsarterna utrotas i en mycket snabbare takt än övriga växt- och djurarter.

Studien kom bland annat fram till att insekternas biomassa nu minskar med 2,5 procent per år och att 40 procent av alla insektsarter kan komma att dö ut det här århundradet.

Nu visar fältstudier som forskare vid Münchens Tekniska Universitet (TUM) bedrivit mellan åren 2008 och 2017 ibland annat 140 olika ytor i skogar runt om i Tyskland att insekternas biomassa minskat med 40 procent under perioden.

Något som överraskat forskarna är att insekterna minskar såväl i de skyddade och obrukade skogsområdena som i produktionsskogarna.

En annan omständighet som förbryllar de tyska forskarna är att minskningen av insekterna i de 140 undersökta skogsytorna skett samtidigt som landets skogar under perioden 2008-2017 fått en ökad biodiversitet – andelen lövträd och andelen blandskog ökar, skogarna blir allt äldre och andelen död ved ökar.

Läs mer om den tyska studien HÄR (OBS – artikeln är på tyska)

Några fakta ur den tyska studien

Omfattade totalt 150 odlade och gräsytor samt 140 skogsytor.

Över 1 miljon insekter av nästan 2700 olika arter samlades in.

Antalet insektsarter i alla undersökta områden hade under perioden minskat med ungefär en tredjedel.

Insekternas tillbakagång i de undersökta områdena, både sett till antalet arter och biomassa, var mest dramatisk i de öppna markerna.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 04 november 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste