Så förhandlar du med banken inför skogsköpet

Skogssällskapet tipsar om flera viktiga saker man kan göra för att vara väl förberedd när man ska förhandla med banken inför köpet av skog.

Skogssällskapets regionchef Carl-Johan Bengtsson har stor erfarenhet från banksektorn och han delar med sig av tips på hur du bör förbereda dig inför bankmötet för att få så bra villkor som möjligt när du ansöker om ett nytt lån.

Var ute i god tid: När du står i begrepp att köpa en fastighet, ta kontakt med banken i god tid. Det här är en omfattande process som tar tid. Banken måste få möjlighet att sätta sig in i ärendet.

Ha en aktuell skogsbruksplan: Det är genom skogsbruksplanen som banken bland annat räknar på fastighetens återbetalningsförmåga och bedömer hur hög belåning fastigheten klarar av – alltså hur mycket skogen kan bära i räntekostnader, amortering och hur stort kapital­tillskott som eventuellt behövs.

Se över din egen ekonomi, så att du är beredd på kritiska och detaljerade frågor från banken.

Ha kunskap om hur banken räknar: När banken räknar på en fastighet för att bedöma din möjlighet till belåning tittar de bland annat på återbetalningsförmåga och säkerhet. Detta är viktigt att ha kunskap om.

Kontrollera och granska det skogsskifte du vill köpa: Gå igenom skogsbruksplanen och se att den stämmer överens med verkligheten. Se om det finns eventuell naturhänsyn, nyckelbiotoper eller liknande som kan påverka ditt brukande av skogen. Besök helst skiftet.

Jämför villkoren hos olika banker och försök alltid förhandla ned räntan. Tänk på att du kan få bättre lånevillkor om du har din egen skog certifierad.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 november 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste