Forskare: Mer hyggesfritt skogsbruk ger större värden till samhället

Hyggesfritt skogsbruk på större arealer istället för intensifierat uttag av biomassa skulle ge större värden för det svenska samhället. Det menar två forskare vid Lunds universitet i en studie.

Blädat tallbestånd. Foto: Pia Gyllin

Det är forskarna gjorde var att genom simulering applicera fyra olika skötselmetoder på ett skogsområde i södra Sverige. Tre av metoderna innebar att all skog avverkades efter en viss tid – 60 eller 70 år – och att kalhyggen skapades, men med olika mycket grenar och toppar kvarlämnade på avverkningsplatsen.

Den fjärde metoden var så kallat hyggesfritt skogsbruk (tidigare kallat kontinuitetsskogsbruk) där man istället avverkar kontinuerligt genom selektiv avverkning av enstaka träd så att marken alltid är skogbevuxen.

– Det vi såg var att den svenska skogen skulle bidra med ett större värde till samhället om vi hade större områden med hyggesfritt skogsbruk än om vi skulle intensifiera uttaget av biomassa, säger Mark Brady.

Hyggesfritt skogsbruk var den metod var den som gav minst koldioxidutsläpp till atmosfären och minst kväveläckage till havet, genom en försiktigare avverkning.

Bevarandet av biologisk mångfald mättes i studien genom mängden kvarlämnad död ved, och där såg man relativt små skillnader. Det finns dock fler metoder att mäta biologisk mångfald, betonar forskarna.

De två forskarna är Giuliana Zanchi vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet, samt Mark Brady vid Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Lunds universitet och vid Agri Food, ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste