Så klimatanpassar Bayern sina skogar

När Bayerns skogsförvaltning återplanterar efter avverkningarna av granbarkborredrabbad skog så blir det mindre gran än tidigare.

Bayerischer Wald i Bayern i södra Tyskland, nära gränsen till Tjeckien. Foto: Kurt Seebauer/Wikimedia

Bayern i södra Tyskland hörde till de områden i Centraleuropa som drabbats hårt av granbarkborrens angrepp, och sommaren 2018 beskrivs som ett rekordår när det gäller skadornas omfattning i skogen.

De kommande fem åren ska omkring 30 miljoner trädplantor sättas i Bayerns statsägda skogar, rapporterar skogstidningen Forst-Praxis.

Bayerns statsägda skogar ska bli tåligare mot klimatförändringar och extremväder och ett viktigt verktyg för att åstadkomma det är enligt Bayerns skogsminister Michaela Kaniber att göra skogarna artrikare. Därför ska stora delar av de områden som återplanteras efter avverkningarna av barkborreskadad skog och framöver bli blandskog istället för ren granskog.

Hur Bayerns framtida statsskogar kommer att se ut gav delstatens skogsminister Michaela Kaniber och Bayerns regeringschef Markus Söder ett smakprov på då de nyligen i en föryngringsyta i en skog strax utanför München satte plantor av gran, ek, lönn och oxel.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 31 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste