Det brinner m och kd för i skogspolitiken

Bevarad äganderätt för skogsägarna var frågan som var i fokus när Skogsaktuellt träffade moderaternas och kristdemokraternas skogspolitiska talespersoner i Riksdagen nyligen.

Magnus Oscarsson (k) och John Widegren (m). Foto: Pierre Kjellin

Skogsaktuellt fick en pratstund med Magnus Oscarsson (kd) och John Widegren (m) – båda skogsägare från trakterna av Ödeshög i västra Östergötland.

Vi frågade dem vilka de ser som de största utmaningarna för skogsbruket idag?

John Widegren (m):
– Dels är det vissa initiativ som kommer från EU nu – en sådan sak är arbetet med en ny så kallad taxonomi, det vill säga om EU kommer att klassificera skogsbruket i Sverige och andra medlemsländer som hållbart eller inte.

– Den viktigaste uppgiften för mig är att bevara äganderätten och att vi ska kunna försörja industrin med råvara. Det investeras oerhört mycket i svensk skogsindustri nu, och då behöver de vara säkra på att få tillgång till råvara. Samtidigt som vi hanterar klimat- och miljöfrågorna – som vi faktiskt gör i svenskt skogsbruk.

Magnus Oscarsson (kd):
– Äganderätten är en otroligt viktig fråga. Skogsägaren ska känna sig trygg i brukandet av sin skog. Vi märker att det är många skogsägare som upplever att det blir mer och mer begränsningar i ägandet och känner osäkerhet. Och då måste vi sätta ner foten. Vi behöver ha en ordentlig utredning av äganderättsfrågan och hur vi kan säkerställa äganderätten.

– Den äganderättsutredning som tillsattes av regeringen Löfvén hade kunnat bli bra, men då valde man att lägga uppdraget på Miljödepartementet. Resultatet är att utredningen handlar mer om olika skyddsformer för skogen än om äganderätten.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 31 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste