Därför kan skogsbränder öka spridning av sorkfeber

Stora skogsbränder kan leda till ökad spridning av sjukdomar som bärs av gnagare. Det visar forskning vid Umeå universitet och SLU.

Skogssork. Foto: Pixabay

I augusti 2006 härjades totalt 1900 hektar utanför Bodträskfors i Norrbotten av en skogsbrand som det tog en månad att få stopp på. 2007 var branden fortfarande den största i Sverige i modern tid.

I brandområdet i Bodträskfors har forskare från SLU och Umeå universitet studerat sammansättningen av smådäggdjur, olika miljövariabler och förekomsten av sorkfebervirus hos skogssorkar. Studien genomfördes under de fyra första åren efter branden, och sedan en gång till under det nionde året.

– Vi såg att andelen skogssorkar som bar på sorkfeberviruset ökade som ett resultat av branden, säger Frauke Ecke, projektledare och universitetslektor vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Detta talar enligt forskarna för en ökad infektionsrisk för människor som vistas i brandområdet och som kommer i kontakt med sorkarna eller deras avföring.

– Orsaken till den höga infektionsgraden i brandområdet är antagligen den låga biologiska mångfalden bland smådäggdjur efter branden. När en skogssork stötte på en annan gnagare var det alltid en annan skogssork, och detta ökar överförings- och infektionsrisken i skogssorksbeståndet, säger Frauke Ecke.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste