Skogsstyrelsen satsar mer resurser mot granbarkborren

Skogsstyrelsen inledde förra året en kraftsamling mot granbarkborren i södra Sverige. Nu växlar myndigheten upp arbetet mot skadegöraren även i de mellersta delarna av Sverige.

Kartan visar var koncentrationerna av avverkningsanmälningar 2018-2019 som kopplas till angrepp av granbarkborre är som störst. Gult visar de högsta koncentrationerna. Karta: Skogsstyrelsen

För snart ett år sedan inledde Skogsstyrelsen projektet Stoppa borrarna där man tillsatt extra resurser för att försöka begränsa granbarkborrens härjningar i södra Sverige på.

Nu växlar myndigheten upp arbetet mot granbarkborren även i Mellansverige genom att börja jobba med Stoppa borrarna-projektet även i hela Svealand samt Gävleborg. Samtidigt som projektets område utökas, förlängs det till att gälla fram till 2022.

– Med den explosion av granbarkborrar som vi hade i samband med den torra och varma sommaren 2018, så kommer vi att få kämpa flera år framöver beroende på vädret och hur vi lyckas med insatserna, säger Kerstin Ström, Skogsstyrelsens projektledare för Stoppa borrarna.

En karta som Skogsstyrelsen gjort över var avverkningsärenden kopplat till granbarkborre är som vanligast, visar att problemen med angrepp är störst i Småland och Blekinge. (Se bilden). Men den visar också koncentrationer av ärenden längre norrut. Detta kan bland annat bero på stormen Alfrida som drog fram i Stockholms län i början av året och som ökade risken för angrepp i den stormdrabbade skogen.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 28 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste