Här mer än fördubblar de värdet på bokstocken

När vi träffar André och Bo Bergqvist på BB Forest mäter de upp ett parti avverkad bok utanför Tollarp strax söder om Kristianstad tillsammans med inköparen Filip Eskilsson från Skånetimmer.

André Bergqvist från BB Forest och Filip Eskilsson från Skånetimmer räknar fram priset på den 11 meter långa bokstocken närmast till vänster i bild. Foto: Pierre Kjellin

De långa bokstockarna som ligger prydligt upplagda i skogen avslöjar att kortvirkesmetoden inte tillämpas här.

– Den här är värd nästan 3000 kronor. Om den här stocken hade gått som massaved hade den gett ungefär 1365 kronor, förklarar Filip Eskilsson och pekar på den cirka 11 meter långa bokstammen som de apterat.

– Det är inte alls ovanligt att sådana här stockar blir massaved, inflikar Bo Bergqvist.

Samarbete med Junckers

En viktig nyckel till att få mer betalt för lövtimret är att aptera långa längder, veta vad man kan få ut ur en stock och var avsättningen finns, påpekar Filip och ger ett exempel:

– Skånetimmer har ett väl etablerat samarbete med danska golvtillverkaren Junckers. Vi har levererat virke till dem i över trettio år. Det fungerar bra och det passar bra som komplement när man hugger långtimmer. Det Junckers tar hamnar ofta annars i massaveden. Där långtimmerkvaliteten slutar på stocken kan man ofta plocka ut en bra kort bit, som håller ungefär C-kvalitet, förklarar Filip och fortsätter:

– Långtimmer är ett ganska enkelt sortiment att aptera egentligen. Man måste ha ett hum om kvaliteterna och om deras olika prisbilder. Fanér ger alltid bäst betalt. Även om man får en bit som klassas som C, så kan den ge bättre betalt än att sortera den som massaved.

Ett annat tacksamt sortiment på boken är glasspinnar, påpekar Bo Bergqvist:

– De här glasspinnebokarna är klena underväxande träd som står inklämda i slutavverkningsbestånd eller sena gallringar. Det är ofta stammar med väldigt hög kvalitet men som ibland kan vara ganska krokiga. Men det har inte så stor betydelse eftersom de kapas i 56 centimeter långa stubbar, svarvas till skikt och sedan stansas till glasspinnar.

Marknad för fler trädslag

Bok, ek och ask är de helt dominerande trädslagen i de sydsvenska ädellövskogarna, men det finns avsättning på marknaden för lönn och lind, påpekar Bo Bergqvist:

– Lind hanterar vi enstaka stockar av ibland, som vi skickar till lokala sågverk. Lönnen är svår att jobba med, den måste hanteras med silkesvantar. Det är ett oerhört känsligt trädslag, snittytan missfärgas lätt och den är ännu svårare att såga.

Bo och André har även börjat jobba med barrträ, avslöjar Bo:

– Vi har börjat jobba med lärk och även grandis, nobilis och nordmannsgran och douglas.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 25 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste