Skogforsk: Så enkelt gör du naturvårdande åtgärder

Stora arealer skog behöver naturvårdande åtgärder för att bibehålla områdenas biologiska mångfald. Friställa värdefulla träd är en av flera relativt enkla åtgärder, tipsar Skogforsk.

Hässle utanför Nora som röjts fram och rensats på gran. Foto: Pierre Kjellin

Ungefär en halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder för bevara den biologiska mångfalden, enligt en intervjustudie som skogsbranschens forskningsinstitut Skogforsk presenterat nyligen.

– Det handlar ofta om ganska enkla åtgärder som att hugga bort granar för att ge gamla ekar utrymme eller att göra gläntor runt äldre lövträd i barrskogar, där ljuskrävande lavar och värmeälskande insekter behöver solljus, förklarar jägmästaren Örjan Grönlund vid Skogforsk som jobbat med intervjustudien.

Miljöcertifieringen av skogsbruket kräver den här typen av insatser och staten premierar åtgärderna i form av bidrag. Ändå görs det i mycket liten omfattning, visar Skogforsks studie.

De stora arealerna skog som är i behov av naturvårdande åtgärder gör att det är viktigt att sätta igång, menar Örjan Grönlund:

– Att strunta i naturvårdande skötsel gagnar ingen. Den biologiska mångfalden blir lidande samtidigt som vi går miste om förnybar råvara. Men det går snabbt att förbättra situationen om man bestämmer sig för att satsa.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 24 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste