DEBATT: Därför måste du kontrollera resultatet av planteringen

I denna debattartikel belyser vi ett praktexempel på hur det kan gå till, och hur det absolut inte får gå till när man som skogsägare får plant levererad.

Debattskribenterna – Knut-Erik Eriksson (t.v) och Martin Stugholm. Foto: Privat

På grund av granbarkborreangrepp i den gamla granskogen av anlitade vi en lokal skogsentreprenör för avverkning. Vi skrev också ett kontrakt om återbeskogning med samma skogsentreprenör.

Under sensommaren och hösten 2018 planterade en skogsvårdsentreprenör vår avverkning – ett område som omfattar cirka 18 hektar – med granplantor från en av de största plantleverantörerna i norra Sverige. Vid besök på de nyplanterade områdena hösten 2018 såg vi markägare och skogsentreprenören som avverkat åt oss att resultatet av denna plantering var långt ifrån godkänt.

Läs plantleverantörens svar HÄR

Den syn som mötte oss var långa rangliga och spinkiga granplantor, där många av plantorna var avbrutna. Dessutom lutade ungefär en tredjedel av granplantorna väldigt kraftigt eller låg platt efter marken. Längden på många av dessa granplantor var cirka 40-45 centimeter. När granplantorna transporteras så är avståndet mellan planta och nästa lager av plantor bara 15 centimeter. Redan här kan man undra hur leverantören av plantor har tänkt att detta ska fungera utan att plantan bryts av i samband med transporten. 

En av många plantor med bruten stam som debattskribenterna fick i sin bestälning av leverantören. Foto: Privat

Vid inventeringar av planteringen vi beställt konstaterades det att cirka 50 procent av de granplantor som sattes inte blev godkända. Det planteras årligen cirka 350 miljoner skogsplantor i Sverige hos massor av skogsägare. Hur stor del av dessa planteringar får undermålig kvalitet, i likhet med vår föryngring?

Vi är inte de enda skogsägarna som har fått leveranser av granplantor av undermålig kvalitet. Granplantorna växer och blir längre och längre för var dag som går på våren och sommaren. Så rimligtvis så borde försäljningen av dessa granplantor ha stoppats redan långt tidigare innan vi fick vår leverans.

Varför skedde då inte detta? Vi ställde en rak fråga till marknads-, och tillika leveranschefen hos plantleverantören när vi träffades i skogen i Torpshammar i somras. Varför levererade man medvetet dessa alldeles för långa och för gängliga granplantor, när de visste att de inte höll erforderlig kvalitet och med stor säkerhet skulle ge ett dåligt planteringsresultat?

Så här svarade man oss från plantleverantören – ett svar som minst sagt överraskade oss:

”Vi på Norrplant kan inte sluta leverera plant, utan vi levererar ändå denna plant. Annars så har planteringsföretagen ingen plant att plantera och deras anställda inget jobb”. Resultatet av planteringen varv med andra ord helt underordnat andra hänsyn.

Kan det vara så att man hoppades att markägaren skulle vara nöjd med att skogen var planterad och vi markägare sedan glatt betalade fakturan på i vårt fall drygt 100 000 kronor plus moms?

Plantleverantören lovade vid besiktningen i juni månad i år att skicka ett förslag på en ekonomisk kompensation för denna undermåliga plantering, efter ett par veckor kom ett brev att man vill skjuta upp detta och se hur det ser ut nästa sommar. Det känns lite som att man vill förhala hela ärendet i stället för att ta sitt ansvar för denna dåliga och undermåliga produkt som dom har levererat.

Vi har nu fått en rimlig kompensation av Gällö skog för denna undermåliga plantering. Så vi kan säga att vi är nöjda med hur Gällö Skog har skött detta ärende. Men vi ifrågasätter plantskolans försäljningsstrategi.

Med denna artikel vill vi belysa vikten av att du som markägare kontrollerar resultatet av återbeskogningsåtgärder som du beställt av andra aktörer, innan du betalar för arbetet.

Det är tyvärr ingen självklarhet att återplanteringen får en acceptabel kvalitet och du kan inte heller räkna med att plantmaterialet håller måttet.

Läs plantleverantörens svar HÄR

Knut-Erik Eriksson

Martin Stugholm

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste