Skogsforum tveksamma till Biometrias förklaringar

På Skogsforum köper man inte rakt av Biometrias förklaring att det är svårt att redovisa statistiken i Sverige över virkesflödena och virkespriserna.

Den 29 september publicerade diskussionsportalen Skogsforum en artikel där man i korthet gick igenom hur redovisningen av virkesmarknadens flöden i realtid ser ut i våra grannländer.

Skogsforums slutsats blev att redovisningen av virkesflödena i skogsindustrin samt virkespriserna i Sverige är knapphändig och inte särskilt transparent. Samtidigt slog man fast att vår grannländer Finland och Norge har en mycket mera omfattande redovisning av virkesflödena i skogsindustrin och virkespriserna.

Enligt Skogsforum redovisas avverkning och verkliga virkespriser månadsvis i Norge:

”Uppgifterna i Norge baseras på inmätningsdata av allt rundvirke utom brännved och de redovisas månadsvis. Man kan t ex redan nu (25 september) se volym och priser för augusti månad 2019”, skriver Skogsforum. 

Torbjörn Johnsen, delägare i Skogsforum
Foto: Pierre Kjellin

Även i Finland redovisar statliga Naturresursinstitutet (LUKE) avverkade volymer och priser månadsvis, per sortiment och leveransform och geografiskt uppdelat.

Skogsforums grundare Fredrik Reuter köper inte rakt av Biometrias förklaring om att det är svårt rent tekniskt att redovisa statistiken:

– Man får inte glömma bort att statistik finns hos varje köpande skogsbolag och många använder samma system som Norska direktoratet använder. Skogsstyrelsen borde kunna ta del av informationsutbytet som redan sker mellan skogsbolagen och Biometria.

Även Skogsforums delägare Torbjörn Johnsen är skeptisk:

– Som jag uppfattade från Skogsstyrelsen så driver de på för att få fram bättre avverkningsstatistik, vilket givetvis Biometria och dess styrelse känner till. Det finns en arbetsgrupp hos Skogsstyrelsen för SCB-data och där ingår representanter från både Biometria och SCB.

Läs artikeln med kommentarer från Biometria och Skogsstyrelsen HÄR

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste