Branschen: därför är Sverige sämre än Norge och Finland på att redovisa virkesflöden

Redovisningen av virkespriser och virkesflöden är minimal i Sverige jämfört med i våra grannländer, avslöjade Skogsforum nyligen. En del av förklaringen kan vara passivitet hos den säljande parten, antyder aktörer i branschen vi pratat med.

Peter Eklund, vd för Biometria som ansvarar för all virkesmätning till industrin – varför är redovisningen av virkesflödena i skogsindustrin och virkespriserna i Sverige mycket mindre omfattande än i Norge och Finland? 

Peter Eklund, vd Biometria. Foto: Biometria

– För det första har frågan aldrig ställts till oss, det är aldrig någon part som har fört upp den på dagordningen. För det andra så är det IT-system som skogsbranschen i Sverige använder för att samla in data över virkesflödena till industrin – Viol – åldersdiget och i behöver förnyas. Viol har rötterna i 1980-talet och det är svårt att plocka ut och på ett bra sätt redovisa siffror ur det. Därför jobbar branschen just nu på att ta fram ett nytt system – Viol 3.

Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsen – varför är redovisningen av virkesflödena i skogsindustrin och virkespriserna i Sverige mycket mindre omfattande än i Norge och Finland?

– Skogsstyrelsen hämtar statistik sedan lång tid tillbaka från Biometria och redovisar dessa per kvartal för rundvirke av leveransvirke fördelat på tre olika regioner – Nord, Mellan och Syd. Däremot redovisar man inte de virkesvolymer och andra prisformer från Biometria. Det här är en uppskattad statistik och en av de mest besökta sidorna på Skogsstyrelsen på nätet. Vi har återkommande fått signaler om att redovisningen av virkespriser är bristfällig. Att priserna är för låga.

Statistiken från Biometria är inte möjlig för Skogsstyrelsen att kvalitetsgranska och därför publicerar Skogsstyrelsen inte de andra prisformerna som man får från Biometria. Leveransvirke är enbart runt 10 procent av volymerna på virkesmarknaden. Virkesvolymerna från Biometria används inte heller av samma skäl, förklarar Stefan Karlsson.

– Skogsstyrelsen är statistikansvarig myndighet för produktion i skogsbruket och ska ta fram statistik på bland annat virkespriser och avverkningsvolymer. Vi är medvetna om dagens brister i virkespriserna och hoppas att situationen kommer att förbättras med viol 3. Om inte viol 3 skulle förbättra kvalitén får vi utvärdera och hitta andra sätt att fånga in denna statistik, avslutar Stefan Karlsson.

Läs Skogsforums kommentarer HÄR

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste