Skogsstyrelsen satsar på AI mot granbarkborren

Med hjälp av artificiell intelligens, satellitbilder och geografiska data om skogen ska Skogsstyrelsen innan nästa säsong ta fram kartor med prognoser om var det är störst risk för angrepp av granbarkborren.

Satellitbilder ger viktig information om vegetationen och används i analyserna av riskområden och skador orsakade av granbarkborre. Illustration: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har startat ett projekt för att ta fram kartor som visar riskområden, men även sådana områden som redan drabbats av angrepp av granbarkborren. Målet är att inför nästa års bekämpningsarbete kunna erbjuda olika digitala tjänster som ska hjälpa skogsägare och skogsnäringen att leta efter angrepp på rätt ställen.

I början av nästa år beräknas de första kartunderlagen över riskområden vara tillgängliga via Skogsstyrelsens e-tjänster för skogsägare och skogsnäringen.

Genom att kombinera och analysera olika geografiska data och information från satellitbilder, så kallad fjärranalys, går det att peka ut vilken typ av skog som löper hög risk för att drabbas av granbarkborreangrepp. En del kartor och analyser kommer Skogsstyrelsen att köpa in från företag som använder sig av artificiell intelligens. Det innebär att systemen är självlärande utifrån kunskap om bland annat granbarkborrens beteende, satellitbilder från olika tidpunkter och data om skogen.

– Läget är och kommer fortsätta vara allvarligt även nästa år. Därför behöver vi använda all tillgänglig modern teknik för att begränsa angreppen och skadorna på skogen, säger projektledare Alice Högström.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste