Sveaskog säljer skog i Bohuslän

Statliga Sveaskog begär 34 miljoner kronor för knappt 600 hektar skogsmark i Tanums kommun i Bohuslän.

Skog vid sjön Södra Bullaren. Foto: Mattias Blomgren/Wikipedia

Det är fastigheten Pulsemon 3:2 samt delar av fastigheten Ramtveten 2:2 i Tanum som Sveaskog nu bjuder ut till försäljning inom ramen för det så kallade ”markförsäljningsprogrammet”, ett uppdrag Sveaskog har fått från riksdagen och som syftar till att stärka det enskilda skogsbruket.

Fastigheterna är belägna i trakten av Bullaresjöarna några mil öster om Tanumshede vid Bohuskusten.

På fastigheten finns totalt 492 hektar produktiv skogsmark och den totala arealen är 599 hektar. Det ger ett genomsnittligt skogsmarkspris på knappt 466 kronor per kubikmeter skog.

Sveaskogs begärda pris på fastigheten ligger en bit under prisgenomsnittet för skogsmark i södra Sverige (707 kr/m3sk) enligt LRF Konsults senaste statistik över skogsmarkspriserna för januari-juli i år. Den beräknade genomsnittliga boniteten på fastigheten 5,8 är beräknad till skogskubikmeter/hektar och år. Det är något över den genomsnittliga boniteten för hela Sverige (5,5 m3sk/ha och år).

Virkesförrådet är på cirka 73 000 skogskubikmeter och den löpande tillväxten är 2 425 skogskubikmeter/år, vilket motsvarar en årlig tillväxt på över 3 procent.

– Egendomen har ett väl utbyggt vägnät och jakträtt medföljer egendomen. Egendomen erbjuder goda möjligheter till jakt efter i första hand älg, rådjur, hare, räv och fågel. Även vildsvin förekommer sporadiskt inom egendomen, säger Albin Augustsson, fastighetsansvarig på Sveaskog.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste