Här är åtta råd från Skogssällskapet på hur man minskar betesskadorna

Mer löv i skogen och avverka viltvänligt. Det är några av tipsen som Skogssällskapet delar med sig av.

Rönnen hör till älgens faviriträtter - spara den i skogen. Foto: Mostphotos

Det finns verkningsfulla åtgärder man kan göra i sin skog för att minska betestrycket i sina tallföryngringar. Skogssällskapet har delat med sig av åtta olika saker man kan göra i skogen för att öka mängden viltfoder.

1. Lägg alltid tall och löv högst upp i ris- och grothögar när du avverkar på hösten och vintern. Då kommer viltet åt topparna, och kan beta på dessa.

2. Avverka blandade bestånd gradvis. Börja med att avverka granen i blandade gran- och tallbestånd. Genom att låta tallarna stå kvar i en timmerställning i upp till tio år bevaras markskiktet, med bärris som är viktig föda för viltet. Det ger samtidigt vinster när det gäller diametertillväxt och kvalitet på tallen. Dessutom ökar stormfastheten så att det finns bra förutsättningar för att sedan föryngra tallen naturligt med en fröträdsställning.

3. Föryngra tall med fröträdsställning. Om du har marker som är lämpliga för naturlig föryngring av tall kan du lämna en fröträdsställning när du avverkar ditt tallbestånd, eftersom det ger ett stort antal nya tallplantor.

När det är dags att avverka frötallarna – gör det på senhösten, och låt helst träden ligga kvar under vintermånaderna så att viltet kan beta av topparna. Direkt till våren tas virket om hand, så att kvaliteten på virket inte riskeras. 

Inte ens älgen gillar när skafferiet är tomt.
Foto: Mostphotos

4. Skapa viltfoder i röjningen. När du röjer ungskogen – låt alltid RASE – rönn, asp, sälg och ek – stå kvar eftersom de är populär viltmat, och dessutom viktiga för mångfalden i skogen. Lämnar gärna också en del björk som viltfoder. Genom att röja björkarna i midjehöjd kommer det att finnas foder kvar på trädet, samtidigt som konkurrensen minskar för de stammar som ska utgöra det framtida beståndet.

5. Skapa en våtmark. På de allra flesta fastigheter finns det områden som inte är lämpade för produktionsskogsbruk. Låglänta, fuktiga marker – omvandla dessa till ett viltvatten.

6. Skapa viltåkrar. De ger foder och ökar skönhetsvärdet i skogen. Det har blivit allt vanligare att lägga ut foder, exempelvis rotfrukter, till viltet. Genom att istället skapa en viltåker bidrar du samtidigt till den biologiska mångfalden och ökar skönhetsvärdet på din fastighet.

7. Ha bredare väggator med lövinslag. Genom att glesa ut längs med vägen minskar man tjällossningsproblemen, eftersom vägen torkar snabbare på våren. Samtidigt ökar mängden viltfoder i och med att lövsly och örter får utrymme att växa. Dessutom får skotaren utrymme att svänga upp på vägen i en mindre snäv vinkel, något som minskar slitaget på vägen.

8. Skapa bryn i landskapet. Skogsbryn med lövträd fungerar både som skydd och mat för viltet, bidrar till den biologiska mångfalden och fungerar som en stormbarriär mot granskog.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 07 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste