”SLU är världsledande på skogsforskning”

SLU ser ett ökande behov av jägmästarutbildade med starkare forskningskoppling, och fler skogliga utbildningar kan bli aktuella. Det avslöjar SLU:s nya rektor när vi pratat med henne.

Jägmästarprogrammet är den högsta skogliga utbildningen i Sverige och har inte förändrats i grunden sedan åtminstone 1970-talet. Hur ser du på jägmästarprogrammet och de skogliga utbildningarna på SLU i stort – kan de möta branschens behov? Behöver de förändras i något avseende? Behövs fler skogliga utbildningar? 

Maria Knutson Wedel. Foto: SLU

– Jag har förstått från mina kollegor att branschen ser ett ökat behov av fler skogsmästare och vi delar branschens syn. Vi bedömer också att det kommer att bli ett ökande behov av femåriga akademiskt skogsutbildade jägmästare som har mer forskningskoppling. Vi står mitt i ett stort reformarbete för att se hur skogsutbildningarna ska utvecklas för att samtidigt möta ungas efterfrågan, arbetsmarknadens och samhällets behov samt integrera den världsledande forskningen för att möta framtida långsiktiga behov.

– I utvecklingsarbetet kan nya och fler skogliga utbildningar bli aktuella. Fler presumtiva studenter behövs för att möta behovet och jag hoppas de upptäcker hur många olika spännande jobb det kan finnas i skogsbranschen både nu och framöver. Här hoppas jag vi kan samverka för att ännu mer synliggöra detta för ungdomar.

Jägmästarutbildningen har alltid legat under samma huvudman och inga konkurrerande jägmästarutbildare har någonsin funnits i Sverige. Är det inte ett problem att det i praktiken råder utbildningsmonopol på skoglig magisterutbildning i Sverige?

– Nej egentligen inte. Det är klart att om det finns många liknande yrkesutbildningar så blir det konkurrens, men oftast samarbetar de olika lärosätena och skapar liknande utbildningar utifrån samma tradition och samma nationella mål och de har till stor del egna regionala upptagsområden. Eftersom detta inte finns för våra yrkesexamina vänder vi naturligt blicken utåt och ser hur våra kollegor gör internationellt.

Har du i övrigt några tankar och visioner kring de skogliga utbildningarna?

– Jag ser på jägmästarprogrammet och övriga skogliga program i stort som utbildningar med oerhört hög relevans inför framtiden om vi skall klara möta utmaningarna för en hållbar framtid. Inte minst påverkar den snabba digitaliseringen både innehåll och möjligheter för lärande. SLU är världsledande på skogsforskning och har och utvecklar utbildningar som kopplar till den forskningen. Positivt är också att det inte bara görs utvecklingsarbete för innehåll och ökad kvalitet, utan också för att öka jämställdhet och likabehandling. Sedan hoppas jag verkligen på fler sökande till alla utbildningarna, och inte minst stor mångfald bland de sökande. I alla tre fallen – utveckling av utbildningarna, jämställdhetsarbete och rekrytering – behöver vi samverkan med branschen för att lyckas.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 02 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste